Dit schrijft minister Laurens Jan Brinkhorst (EZ) in antwoord op Kamervragen van het Tweede-Kamerlid Szab├│ (VVD). Volgens de minister is de ontwikkeling in Nederland ten aanzien van (ict-)onderzoek en ontwikkeling achtergebleven. Terwijl in Nederland de r&d-uitgaven de afgelopen jaren zijn gedaald ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp), is deze in de andere Europese landen juist gestegen. "Dit houdt in dat er sprake is van een groeiende achterstand van Nederland ten opzichte van het gemiddelde", aldus Brinkhorst. "De achterblijvende en verslechterende positie van Nederland is zorgelijk omdat r&d van fundamenteel belang is voor de innovatiekracht van een land." Om het tij te kunnen keren is eerder al de `Rijksbrede ICT-agenda' opgesteld. Deze legt een accent op het stimuleren van toepassingen en gebruik van ict. De minister laat tevens weten dat het ministerie van Economische Zaken momenteel de mogelijkheden onderzoekt om dit beleid te kunnen intensiveren. Helemaal kommer en kwel is het overigens niet, aldus Brinkhorst. Zo blijkt volgens de minister uit eerdere onderzoeken dat Nederland qua ict-uitgaven voorop. Dit beeld wordt bevestigd door MarketCap dat dinsdag cijfers presenteerde over de ict-uitgaven in Nederland. Volgens de marktvorser zullen de ict-uitgaven dit jaar met 6,6 procent stijgen tot net geen vijftien miljard euro. Bedrijven zullen volgens de onderzoekers vooral investeren in de netwerkinfrastructuur.