De omstreden standaard kwam op 29 februari een stap dichter bij een definitieve goedkeuring als ISO-standaard. Tijdens de Ballot Resolution Meeting (BRM) in Genève werden bijna 1100 bezwaren van tafel geveegd, omdat aanpassingen in de standaard afdoende zouden zijn.

Die gang van zaken wordt door tegenstanders betwist, omdat ze er steevast op wijzen dat er slechts over een aantal punten inhoudelijk is gesproken en het leeuwendeel van de bezwaren is doorgehamerd.

Teleurstelling alom

Tijdens een vergadering van de betrokken commissie bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), dat namens Nederland een stem mag uitbrengen, kwam er geen overstemming. Ons land zal zich - net als in september vorig jaar - daarom van stem onthouden.

"Voor dit onderwerp blijven we qua stemmingsronde aan de zijlijn staan", verzucht Hans Bos, die namens Microsoft de onderhandelingen voert. Hij is erg teleurgesteld, omdat hij van mening is dat het behaalde resultaat in de BRM, eigenlijk niet beter kan. Voor Microsoft vindt het vervelend dat de commissie "met niets beters kon komen".

Voor eens op dit dossier krijgt Bos bijval van Michiel Leenaars, directeur strategie NLNet en commissielid. Leenaars is ook teleurgesteld en noemt de gang van zaken een "hele vreemde situatie". Hij is geïrriteerd over het niet bereiken van overeenstemming.

Overrulen

Als het aan hem had gelegen had het NEN de commissie moeten overrulen en dan een eigen wil moeten doorvoeren in plaats van de besluiteloosheid toe kijken. In principe is het mogelijk dat het NEN het advies van de commissie naast zich neer legt.

"Heel vreemd dat een commissie besluiteloos blijft, omdat de mensen het niet eens worden en dat een nationale standaardenorganisatie niet haar eigen advies aan de commissie zelf opvolgt."

Internationaal heeft de NEN verontwaardiging over zich afgeroepen. Van diverse kanten morren organisaties over het ontbreken van een duidelijke Nederlandse mening over OpenXML.