Dit blijkt uit gegevens van het Centrum voor Werk en Inkomen ( CWI). Volgens de organisatie is het nog te vroeg om van een trendbreuk te kunnen spreken. "Of er echt sprake is van een trendbreuk, is gissen", zegt onderzoekster Christina Boomsma. "Dat is puur nattevingerwerk. Daarvoor moet je meerdere maanden achter elkaar een daling hebben." Het aantal nww-it'ers (niet-werkende werkzoekende it'ers) is de afgelopen maanden fors gestegen. In april hadden 13.174 mensen zich bij het arbeidsbureau ingeschreven als werkzoekende in de automatiseringsindustrie. In oktober was dit aantal gestegen tot 14.647, het hoogste aantal tot nu toe. Uit de gegevens (pdf) over de maand november blijkt dat dit aantal is gedaald tot 14.615. Opvallend is dat het aantal werkzoekenden in de markt voor zakelijke dienstverlening – waartoe de automatiseringsbranche veelal wordt gerekend – juist explosief is gestegen. Het aantal werklozen in deze branche is met maar liefst 39 procent gestegen tot 54.390. Een maand geleden waren dit er nog 39.180. De zakelijke dienstverlening is hiermee goed voor het hoogste aantal werklozen. In de detailhandel zijn bijvoorbeeld `slechts' 16.800 werkzoekenden.