Elk jaar vergaderen ergens in Europa talloze politici, archivarissen, academici, developers en allerhande deskundigen over het Open Document Format (ODF) op het zogeheten ODF Plugfest. En elk jaar is de conclusie dat het enorm belangrijk is dat deze open standaard breed gebruikt gaat worden. Nu deze maand het hele standaardcircus in Den Haag neerstreek en ICT-dienst Logius (van de overheid!) het festijn mocht organiseren, is het logische gevolg dat de blijde boodschap klinkt dat Nederland het voortouw moet nemen.

En dat ODF nu echt doorbreekt is een zaak van leven en dood, vinden deze bobo's. "Leveranciers van office-programma's komen en gaan", stellen ze namelijk in de persverklaring. Misschien hebben ze iets gemist, maar feit wil dat Microsoft sinds begin jaren 90 de markt voor office-pakketten domineert.

"De Nederlandse overheid maakte bekend haar inspanningen van het bestaande ODF-beleid ter bespoediging van de ODF-adoptie te intensiveren", is één van de uitkomsten van het congres. Daarbij krijgt Nederland ook een belangrijke vinger in de pap in de ontwikkeling van ODF. Het wordt namelijk lid van de technische commissie binnen standaardenorganisatie OASIS.

Ook PDF moet eraan geloven

ODF wordt gezien als een oplossing omdat de propriëtaire Office-standaarden die Microsoft erop nahoudt ervoor zorgen dat documenten die gemaakt worden met het populaire kantoorpakket van de reus uit Redmond nooit helemaal compatibel zullen zijn met (gratis) alternatieve pakketten als LibreOffice, die deze enkel zo goed als mogelijk kunnen imiteren. Hetzelfde geldt voor Adobe met zijn dominerende PDF-formaat. Microsoft ondersteunt ODF maar laat documenten liever opslaan in de eigen .docx, .xlsx en .ptpx indelingen.