Nederland zal daarvoor gaan ijveren bij de totstandkoming van het internationale verdrag Crime in Cyberspace. Minister Korthals van Justitie heeft hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, zo meldt vakblad Computable. In de brief verduidelijkt Korthals verder de betekenis van het in voorbereiding zijnde verdrag. Justitie wil dat elk land een nationaal contactpunt instelt dat 24 uur per dag bereikbaar is. Een verzoek om assistentie van een ander land moet binnen enkele minuten beoordeeld kunnen worden. Voordeel van een dergelijk verdrag is dat de in ieder afzonderlijk land geldende regels gehandhaafd blijven, terwijl er toch internationaal en snel gewerkt kan worden. Een misdaad op internet heeft al snel een internationaal karakter, zo realiseert ook Justitie zich.