In antwoord op Kamervragen van de SP zegt staatssecretaris Weekers van Financiën dat hem nog niets is gebleken van ongeoorloofd handelen van onder meer Google in het afdragen van belastingen in Europa. Google ligt in Groot-Brittannie onder vuur vanwege het nauwelijks betalen van belastingen. Via een constructie met een Nederlandse BV sluist Google zijn winsten weg naar zonnige oorden als Bermuda en de Caraïbische eilanden.

Belasting betalen hoeft niet, zegt Weekers

Weekers zegt dat “ten onrechte" wordt aangenomen dat internationaal opererende bedrijven belasting moeten betalen op de plek waar verkoop van diensten of goederen plaats vindt. Hij zegt verder dat de vraag of er via Nederland belasting wordt ontweken “lastig is te beantwoorden. Nederland heeft niet ten doel belastingontwijking ten laste van andere staten mogelijk te maken", antwoordt hij verder aan SP-Tweede Kamerlid Merkies.

Verder stelt hij niets te mogen zeggen over de belastingpositie van een individueel bedrijf. Weekers wijst op de acties die nu worden ondernomen door de Europese Commissie en de OESO. “Mogelijke belastingontwijking door internationaal opererende ondernemingen is een ingewikkeld vraagstuk dat een zorgvuldige analyse en een internationale benadering vereist."

“Met de Europese Commissie ben ik van mening dat kunstmatige regelingen waarmee grondslag naar andere jurisdicties wordt verplaatst en gevallen waarin door incongruenties tussen nationale wetgevingen inkomsten overal buiten de heffing blijven, een probleem vormen dat aangepakt moet worden", zegt Weekers verder.

In andere landen wel veel kabaal

In Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië zijn diverse onderzoeken gestart naar de gedragingen van multinationals in Europa. Daarbij worden zoals bekend nauwelijks belastingen afgedragen in Europa, maar worden winsten via postbus-BV's weggesluisd naar belastingparadijzen.

Een van die constructies heet de Dutch Sandwich en gaat via Amsterdam. De Britse premier Cameron heeft begin deze maand in een brief aan Obama en Putin gevraagd actie te ondernemen tegen de belastingontwijking van Google, Microsoft, Apple en Amazon. Het gaat om miljarden. Cameron vraagt om een wereldwijd gecoördineerde actie om dergelijke belastingontwijking tegen te gaan.