Wel liegen we heel goed als we een onderzoekje van Symantec moeten invullen over hoe slim we zijn door de algemene voorwaarden te lezen, voordat we wat op het internet kopen.

Het bewuste onderzoek van Symantec hebben we nog niet voor ons liggen, maar Security.nl is zo vriendelijk alvast een bloemlezing te geven van de inhoud. En dat is toch wel even schrikken. Slechts 10 procent van de 65-plussers in Nederland geeft wel eens een vals e-mailadres of naam op bij een registratie op een website of bij gebruik van een internetdienst. Bij de jongvolwassenen doet 49 procent dat.

Het grote (zinloze) liegen

Dat is tot daaraan toe. Maar het grote liegen in het onderzoek begint daarna. Uit het onderzoek zou namelijk blijken dat slechts 19 procent nooit de algemene voorwaarden leest als er producten op het internet worden aangeschaft. Ongelooflijk? Inderdaad! Immers, het grootste deel van de mensheid herkent algemene voorwaarden nog niet als ze er via pop-ups onder worden bedolven. Laat staan dat ze die weten te vinden in een achterafhoekje van een of andere obscure webshop.

Eerlijker zijn we over de gebruiksvoorwaarden: die lezen we niet, zegt 85 procent. Terwijl het ons zinniger lijkt om de gebruiksvoorwaarden door te nemen (wat gaan ze doen met je gegevens?) dan de algemene voorwaarden, dat vaak knip-en-plakwerk is.

De haren rijzen ons te berge als we verder lezen en merken dat de internettende Nederlander zijn privégegevens graag toevertrouwt aan ziekenhuizen, banken en de overheid. Webwinkels daarentegen worden niet vertrouwd met onze naam en adres, zo blijkt. Facebook en Twitter staan onderaan de vertrouwenslijst.