Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder duizend ondervraagden. Daar staat tegenover dat 29 procent wel verbetering ziet, terwijl de overgebleven 21 procent zeggen het niet te weten. Toch blijkt dat een grote meerderheid van 71 tracking cookies wil blokkeren van (een deel van de) bezochte website.

Maar dat gebeurt in de praktijk nauwelijks. Want precies 50 procent van de ondervraagden geeft toe dat zij een cookiemelding altijd zonder er bij na te denken wegklikken met de OK-knop. Maar ook een substantiële 32 procent weigert alle tracking cookies van alle sites. Want in de praktijk ongetwijfeld problemen moet opleveren, aangezien zo veel websites ze hanteren.

Wel blij met informatie

De Nederlandse consument is daarentegen wel blij met de informatievoorziening die de cookiewet verschaft. Driekwart leest altijd de geboden informatie, ook al voelen zij zich niet beschermd. De helft van de consumenten vindt dat zijn privacy sinds het intreden van de wet in juni 2012 niet is verbeterd.

Privacyvoorvechter Maurice Wesseling van de Consumentenbond denkt te weten waarom. "Dat wordt nog het beste geïllustreerd door het feit dat van de mensen die altijd op 'OK' klikken, een derde helemaal geen trackingcookies wil. Blijkbaar zien veel mensen die aan hun privacy hechten geen andere eenvoudige oplossing dan maar gewoon op 'OK' te klikken en af en toe alle cookies weg te gooien", concludeert hij.

Wesseling vergeet daarbij allicht dat de meeste mensen in Nederland niet eens weten wat een cookie is en gewoon de betreffende site willen bezoeken. De Consumentenbond wil de enquête nu onder de aandacht gaan brengen bij politici.