De website officedownloadcenter.nl verkoopt office-software en hanteert daarbij ontwerp en beeldmerken van Microsoft Office plus veel verwijzingen naar dat applicatiepakket. Microsoft is daar niet van gediend. Bovendien is de te kopen “digitale download” eigenlijk het open source-officepakket OpenOffice. Formeel mag die gratis software wel worden verkocht.

Niet geregistreerd

Op de bestelpagina voor de “legitieme en originele office software” worden verschillende betalingsmogelijkheden aangeboden. Daarbij prijkt ook de aanprijzing voor “Veilig betalen op Officedownloadcentre.nl” (in plaats van 'center'). Het bezoeken van die site levert echter meteen een redirect op naar de Nederlandstalige downloadpagina voor het eigenlijke OpenOffice.

De makers van dat open source-pakket en de besturende Apache Foundation hebben er echter niets mee te maken. Het gerelateerde en op de misleidende site genoemde internetadres staat op naam van een Nederlander, die de softwareverkopende site wil dwarszitten.

“Ik zag gister een artikel hierover op http://blog.iusmentis.com/ . En stoorde me zo aan het handelen van Officedownloadcenter.nl dat toen ik er achter kwam dat ze Officedownloadcentre.nl niet hadden geregistreerd (en wel noemen op de site), dit maar gelijk heb gedaan”, laat Willem weten aan Webwereld.

Betalen voor een gratis product

Hij geeft aan nog op te zoek naar een geschikte site voor de door hem ingestelde redirect. “Van de consumentenbond bijvoorbeeld, om naar door te verwijzen”. Willem wil onvermoedende gebruikers behoeden voor oplichterij.

Hij hoopt “door te linken naar de originele open source software, dat het bezoekers duidelijk wordt dat ze betalen voor een product dat gratis te downloaden is. Ik vermoed dat mensen die niet zo actief zijn op internet hier het dupe van worden en hoop dat mijn 'actie' er toe bijdraagt dat minder mensen hier instinken.”

OrangeOffice.eu

Het is de vraag of dat lukt, want deze office-aanbieder lijkt gerelateerd aan een ander, eerder geval. ICT-jurist Arnoud Engelfriet sluit zijn zijn blogpost over deze website af met de bevinding dat de gebruikte afbeelding van een Microsoft Office-verpakking de URL OrangeOffice.eu bevat. Dat is een beruchte - inmiddels offline gegane - aanbieder waar veel Nederlanders dachten Microsoft Office te kopen maar dat niet te krijgen.