De inwoners van Nederland zijn van mening dat de vingerafdruk als identificatiemiddel voorbehouden moet blijven aan overheidsinstellingen. Dat blijkt uit onderzoek van e-commerceplatform ECP-EPN en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders in de toekomst liever geen toegang tot het zwembad of bijvoorbeeld een pretpark krijgen met behulp van hun vingerafdruk.

Selectief kijken

Dat Nederlanders selectief kijken naar wie ze hun vingerafdruk willen verstrekken blijkt uit hun antwoorden op de vraag aan wie zij hun vingerafdruk zouden geven. Ongeveer 63% van de inwoners van ons land willen hun afdrukken namelijk wel aan de gemeente geven en bijna zestig procent ziet geen problemen in het verstrekken van die gegevens aan de belastingdienst.

Daarentegen wil slechts een derde van de inwoners hun bank een vingerafdruk geven. Videotheken scoren in dat onderzoek het laagst. Nog geen drie op de honderd Nederlanders denkt eraan om DVD’s straks te huren met behulp van de vingerafdruk. De onderzochte personen zijn vooral bang dat bedrijven de vingerafdruk gebruiken om meer gegevens van hen als klant naast elkaar te leggen.

Geen problemen met paspoort

Dat de burgers hun overheid blijkbaar meer vertrouwen dan commerciële partijen blijkt ook uit de antwoorden op de vraag wat de onderzochten ervan vinden dat hun vingerafdruk op het paspoort komt te staan. Vier op de tien Nederlanders vindt dat helemaal niet erg en meer dan twee op de tien gewoon niet erg. Er is daarbij overigens niet naar eventuele verdere implicaties gevraagd.

'Niet betalen met vingerafdruk'

Nederlanders zien niet veel in betalen met behulp van de vingerafdruk. Want hoewel bijna de helft van de ondervraagden de vingerafdruk als betrouwbaar identificatiemiddel ziet, wil slechts 27,2% van de Nederlanders betalen met de vingerafdruk als dat mogelijk is. 56,2% zal dat zeker niet doen en iets meer dan 16% weet het nog niet.

Dat is slecht nieuws voor bedrijven die het betalen met de vingerafdruk graag invoeren zoals Albert Heijn, dat in 2008 startte met een pilot waarbij 850 klanten met hun vinger konden betalen. Die proef stopte overigens minder dan een jaar later al. Het systeem wat de grootgrutter gebruikte bleek niet waterdicht.

'Hyvesprofielen verplicht blokkeren'

Het onderzoek van ECP-EPN en de WRR omvat ook profielen op netwerksites als Facebook en Hyves. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders met een profiel op zo’n site niet wil dat iedereen hun profiel kan bekijken. Een derde vindt dat juist wel. Opvallend is overigens dat meer dan de helft ook vind dat de regering Hyves en Facebook moet verplichten om profielen van minderjarigen te blokkeren.

Ook op sociale netwerken blijkt overigens opnieuw het vertrouwen in de overheid. Een meerderheid vindt het prima als de politie of belastingdienst op die netwerken actief zoeken naar persoonlijke gegevens om die in het vervolg te gebruiken bij opsporing.