Dit blijkt uit een onderzoek van marktonderzoekbureau Blauw Research en Marktplaats. Het is de eerste keer dat dergelijke marktcijfers in kaart gebracht zijn.

In het laatste kwartaal van 2007 besteedden consumenten gemiddeld 365 euro aan aankopen via advertentie- en veilingsites zoals Marktplaats en Speurders. De aankoopbedragen variëren van enkele euro's voor een tweedehands stripboek tot enkele tonnen voor de aankoop van een huis. In het onderzoek zijn de segmenten 'diensten' en 'mobiliteit' buiten beschouwing gelaten, omdat de diversiteit hierin te groot is.

"Dagelijks worden er alleen al op Marktplaats gemiddeld zo'n 130.000 auto's te koop aangeboden. Wanneer ook dit segment wordt meegenomen dan zal de totale waarde van de verhandelde goederen zeker groeien", zegt Eugenie van Wiechen van Marktplaats.

Onderzoek

"Ieder half jaar doen we onderzoek naar online consumentenbestedingen van Nederlandse consumenten bij webwinkels," vult Frank Sibbel van Blauw Research aan. "In deze Thuiswinkel Markt Monitor gaat het om aankopen van consumenten bij reguliere (online) thuiswinkelbedrijven, er worden geen transacties van consumenten onderling via online handelsplaatsen meegenomen. Daarom hebben wij, in samenwerking met Marktplaats, een aanvullend onderzoek uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken van de verhandelde waarde van goederen die via online handelsplaatsen worden gekocht. Het is een eerste onderzoek en daarmee een voorlopige schatting van de markt."

Het onderzoek is begin 2008 uitgevoerd onder 1500 internetgebruikers. Volgens Sibbel zijn er plannen om een grootschalig onderzoek op te zetten, zodat de waarde van online verhandelde goederen in de toekomst structureel gemeten kan worden.