Wel vindt 40 procent het downloaden van dergelijke bestanden 'diefstal'. Dat blijkt uit onderzoek van internetaanbieder Planet Internet, uitgevoerd door Intomart/Gfk.

De meeste Nederlanders hebben geen problemen met het downloaden van muziek, films en games, omdat zij de winkelprijzen te hoog vinden. De entertainmentindustrie heeft het volgens een ruime meerderheid (66 procent) dan ook geheel aan zichzelf te wijten dat er zoveel wordt gedownload.

De NVPI, de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, bestrijdt dit beeld. "De prijzen van entertainmentproducten zijn de afgelopen jaren drastisch gedaald", stelt de NVPI. "Dat heeft noch tot hogere verkopen, noch tot een mindere consumptie van illegaal aanbod geleid. Het gaat hier dus vooral om een hardnekkig beeld dat bij de consumenten leeft. Er ligt een schone taak voor de entertainmentbranche om dit beeld bij te stellen."

Promotiecampagne

De NVPI is blij met de uitkomsten van het Planet-onderzoek. De organisatie wijst op het feit dat 44 procent van de ondervraagden zegt uitsluitend legaal te downloaden. "Daarmee is deze groep net iets groter dan de groep die uitsluitend illegaal aanbod downloadt", aldus de NVPI.

"Het betekent dat in de korte tijd dat er legaal aanbod is, een grote groep consumenten hier de weg al naar heeft gevonden. Dat biedt grote perspectieven voor de promotiecampagne voor legaal downloaden die op stapel staat", meent Wouter Rutten van de NVPI.

Games

Volgens Planet is downloaden niet strafbaar. "Hoewel het niet strafbaar is, wordt het binnenhalen van muziek, films of spelletjes waarvoor niet betaald wordt, over het algemeen als 'illegaal downloaden' bestempeld."

"Dat is onjuist", stelt Tim Kuik van Stichting Brein. Het downloaden van muziek en films is inderdaad niet bij wet verboden, bij games ligt dat echter anders. "Het downloaden van games is niet toegestaan", aldus Kuik.

Illegaal aanbod

Als het aan Kuik ligt, verbiedt de overheid ook het downloaden van muziek en films. "De overheid moet een signaal geven dat het downloaden van illegaal aanbod ook illegaal is."

De kans dat er strengere wetgeving komt, is echter klein. "De sector mag zelf voor beveiliging van de producten zorgen. Dat wij het doorbreken daarvan strafbaar stellen, is al heel wat", verklaart PvdA-kamerlid Martijn van Dam tegenover Planet. "Strengere wetgeving is bijna niet te controleren en dus niet te handhaven", meent VVD'er Zsolt Szab├│.

Kuik meent dat ook voorlichting, zoals de campagne Ban Illegale Games en Software (B.I.G.) van belang is. "Consumenten moeten zich realiseren dat ze zichzelf in de vingers snijden als ze niet betalen voor muziek en films. Ook Planet Internet zou daar als internetprovider een rol in moeten spelen."