Tot die conclusie komt TeleCity, aanbieder van internetdiensten. Voor het onderzoek werd het internetverkeer over de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) gedurende drie maanden geanalyseerd. Het Nederlandse internetverkeer blijkt 's avonds rond negen uur te pieken. Ook rond vijf uur 's middags is een kleine stijging waar te nemen. Dit wordt verklaard doordat mensen dan, aan het einde van de werkdag, nog even hun privé-mail checken, de files controleren of andere persoonlijke sites bezoeken. Na tien uur 's avonds neemt de drukte langzaam af, maar de hele nacht wordt er nog volop geïnternet, aldus TeleCity. De absolute dip in het Nederlandse internetverkeer ligt rond zes uur 's morgens.