De mogelijkheid om via internet te stemmen is een experiment, zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Zowel Nederlanders die in het buitenland wonen, als mensen die in Nederland wonen en voor hun werk in het buitenland zijn, kunnen online stemmen.

Nederlandse kiezers die over de grens wonen, moeten zich voor 10 oktober registreren om via internet te kunnen stemmen. Voor mensen die op de dag van de verkiezingen, 22 november, voor hun werk in het buitenland zijn, is de registratiedeadline 25 oktober. Op de site Kiezenuithetbuitenland.nl kunnen mensen het registratieformulier vinden, dat overigens wel uitgeprint en per post opgestuurd moet worden.

Na registratie ontvangt de kiezer, wederom per post, een stemcode waarmee hij tussen zaterdag 18 november 7.30 uur en woensdag 22 november 21.00 uur Nederlandse tijd kan inloggen en stemmen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen online stemmers na afloop van de verkiezingen controleren of hun stem wel juist in de uitslag is meegeteld.

Volgens het ministerie biedt het stemmen via internet de garantie dat de uitgebrachte stem op tijd bij het stembureau is. Bij stemmen per brief is men afhankelijk van de snelheid van de post in het buitenland. Bovendien kunnen kiezers via internet ook nog op de verkiezingsdag zelf stemmen, waardoor ze de volledige campagne en de lijsttrekkersdebatten mee kunnen laten wegen bij hun keuze.

Bij de Europese verkiezingen in 2004 was het ook al mogelijk om via internet te stemmen. Het experiment voor de Tweede Kamerverkiezingen is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, het hoogreemraadschap van Rijnland en Het Waterschapshuis.

Paper trail

Maurice Wessling van Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl is sceptisch over het experiment. "Wij zijn geen voorstander van stemmen via internet. Het gebrek aan transparantie en betrouwbaarheid is net als bij stemcomputers een probleem", aldus Wessling. "Een paper trail ontbreekt."

Bovendien betekent stemmen via internet volgens Wessling in sommige opzichten een stap terug. "Je weet niet meer zeker of de kiezer in vrijheid heeft gestemd. De isolatie van het stemhokje geeft vrijheid. Nu moeten de gezinsleden op de pc van papa stemmen. Je bent dan weer terug bij af: echtgenoten die samen in het stemhokje gaan", aldus Wessling.

Volgens Wessling lijkt de overheid er daardoor een dubbele moraal op na te houden. "Nederlandse verkiezingswaarnemers gaan naar Moldavi├ź om erop te letten dat zoiets

niet gebeurt. Maar blijkbaar hebben we minder aandacht voor een vergelijkbaar effect bij onszelf."