Netpanel ondervroeg in april 2006 517 respondenten. Hiervan geeft 40 procent aan zijn telefoonnummer of adresgegevens alleen aan goede bekenden te verstrekken. Wanneer er prijzen te winnen zijn, blijkt echter 80 procent van de ondervraagden zijn privé e-mailadres achter te laten.

Bijna 60 procent geeft met een prijs in het verschiet zijn naw-gegevens door en 25 procent doet niet moeilijk over het doorgeven van het privé-telefoonnummer. 'Niet wonderlijk dus, dat het merendeel van de Nederlanders aangeeft wel eens ongevraagde e-mails te hebben ontvangen na het achterlaten van gegevens', aldus de onderzoekers.

86 Procent van de respondenten geeft aan ongevraagde e-mails te ontvangen en tweederde is wel eens gebeld door telefonische verkopers. Meer dan de helft geeft bovendien aan wel eens ongevraagd brochures toegestuurd te krijgen.