In totaal zetten de telecomaanbieders in de eerste zes maanden van dit jaar 2,8 miljard euro om, een daling van 1 procent ten opzichte van het laatste half jaar van 2003. In vergelijking met het eerste half jaar van 2003 betekent dit nog wel een stijging van 7 procent, zo heeft onderzoeksbureau Telecom Paper becijferd. Op jaarbasis zal er naar verwachting nog wel sprake zijn van een significante groei van 4 tot 6 procent tot maximaal 5,8 miljard euro. Het aantal klanten met een mobiel abonnement is het afgelopen jaar gestegen met 16 procent tot 14,5 miljoen. Probleem voor de telecombedrijven is dat de gemiddelde omzet per klant is gedaald. In de tweede zes maanden van 2003 was dat nog ruim 36 euro per maand. Nu is dat gedaald tot iets meer dan 33 euro. Deze daling is geheel toe te schrijven aan het verlies aan omzet uit spraak. Deze daalde met 2,5 procent tot 2,46 miljard euro. Spraak is hiermee nog altijd verreweg de belangrijkste inkomstengenerator. Niet-spraak (gprs, umts en met name sms) is echter wel bezig met een inhaalslag. Inmiddels is dit segment goed voor 339 miljoen euro omzet, ofwel 12,2 procent van het totaal.