Driekwart van de Nederlanders gebruikt het internet voor het vinden van informatie. E-mail is ook een belangrijk instrument. Een kwart gebruikt het internet als een sociaal netwerk binnen de privésfeer. Maar online samenwerken is een brug te ver.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het Platform voor de Informatiesamenleving werd uitgevoerd. In totaal werd aan 2500 mensen gevraagd hoe ze internet gebruiken in verschillende omgevingen, waaronder op het werk en in de eigen privéomgeving. De meeste respondenten antwoordden zich niet met Web 2.0 bezig te houden, zowel thuis als op het werk.

"Meer geavanceerde mogelijkheden voor samenwerken en communicatie, zoals het delen van teksten en gezamenlijk aan projecten werken via Web 2.0-toepassingen, worden nog weinig benut", constateren de onderzoekers.

Het kabinet trachtte dit jaar om meer mensen warm te laten lopen voor Web 2.0. Zo werd ondermeer een prijsvraag uitgeschreven voor het beste idee op het gebied van Web 2.0 en kondigde het kabinet aan meer te willen gaan investeren in IT-projecten.

Banen zoeken tijdens werk

Maar vooralsnog houden Nederlanders tijdens kantooruren zich met andere dingen bezig dan Web 2.0. Ruim 80 procent gebruikt het internet voornamelijk om te e-mailen. Sociale netwerksites zoals LinkedIn en Hyves worden ook tijdens kantooruren bezocht, door tien procent van de geënquêteerden. Ook zegt een vijfde van de ondervraagden vacaturesites te gebruiken voor het werk.

Afgelopen woensdag publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat 7 op 8 Nederlanders thuis een internetverbinding hebben. 700.000 Hollanders hebben wel een verbinding, maar kruipen nooit achter de computer om te zoeken naar informatie of om het lijstje met sociale contacten uit te breiden. 1.2 miljoen Nederlanders hebben zelfs helemaal geen verbinding omdat ze het niet zinvol achten of geen interesse hebben.