Advocaat it-recht Wouter Dammers van SOLV Advocaten ziet dergelijke symboolwetgeving niet komen in Nederland. “Hoewel we best eens meer mogen nadenken over dat soort privacyvraagstukken, is de huidige wetgeving voldoende dekkend”, zegt hij. Demmers wijst daarbij op de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ondoenlijk

Daar komt bij dat controle op naleving van het expliciet verbieden van het bekijken van Facebookprofielen ondoenlijk is: “Pas als tijdens het sollicitatiegesprek blijkt dat het bedrijf informatie heeft ingezameld via sociale netwerksites, heb je als sollicitant een been om op te staan”, zegt Dammers.

“Net als bij discriminatie op grond van leeftijd of ras. Maar een werkgever gaat zoiets natuurlijk niet melden tijdens de sollicitatieprocedure, dus bewijs het maar eens.”

Werkgevers zoeken massaal

Het zoeken naar informatie over personen die bij je werken of willen werken, gebeurt grootscheeps, meent Dammers. "Ik zie in aanleg ook niet wat daar mis mee is. Het is in eerste instantie aan de persoon zelf om op te passen met de informatie die hij via internet over zichzelf verspreid. En daar zou eens meer aandacht aan moeten worden gegeven.”

Volgens de advocaat is het Duitse wetsvoorstel om werkgevers te verbieden persoonlijke gegevens van sollicitanten te achterhalen via sociale netwerken “placebowetgeving” onder druk van de publieke opinie.

“Ik denk dat de Duitse regering een wit voetje wil halen bij het volk.” Volgens Dammers is een dergelijk verbod al geregeld in het Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens. “Al wordt het natuurlijk niet letterlijk zo benoemd.”

Facebook verboden

Het wetsvoorstel is woensdag door het Duitse kabinet goedgekeurd en gaat nu naar het parlement. Werkgevers wordt verboden expliciet naar persoonlijke informatie te zoeken op sociale netwerksites, zoals Facebook. Kijken naar LinkedIn-informatie mag weer wel, omdat dat zakelijke, baangerelateerde sites zijn.

De wet verbiedt tevens overmatig en stiekem gebruik van video-opnames van personeel, zoals in het verleden bij de Lidl gebeurde. De supermarktketen filmde personeel zelfs op het toilet. “In Duitsland liggen dit soort inbreuken op de privacy gevoelig”, zegt Dammers. “Door ervaringen uit het verleden gaan Duitsers strikt om met hun grondrechten.”

Google Streetview

Hij noemt ook als voorbeeld de consternatie die is ontstaan over Google Streetview. De Duitse autoriteiten onderzoeken of Google zich schuldig heeft gemaakt aan het verzamelen van informatie van burgers via draadloos internet.

Daarnaast heeft de Duitse regering Apple gevraagd naar zijn beleid op het gebied van data verzamelen via de iPhone. Ook de Nederlandse minister Van der Hoeven is een onderzoek gestart naar het privacybeleid van Apple.