Het is voor het eerst dat Pro Active een Pan European Internet Monitor heeft uitgevoerd. Hierbij is onderzoek gedaan naar het Europees internetgebruik via zowel enquêtes als via online steekproeven. Bijna 48 procent van de Nederlanders zou inmiddels de beschikking over een internetverbinding hebben, ruim boven het Europees gemiddelde van 34,2 procent. Ons land moet vijf landen voor laten gaan: Zweden (65 procent), Noorwegen (59 procent), Denemarken (54 procent), Finland (53 procent) en Zwitserland (49 procent). Ter vergelijking: volgens recente cijfers zou in de VS 50 procent van de bevolking een webaansluiting hebben. Nederland wordt gevolgd door achtereenvolgens Engeland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Spanje en Portugal. In dit laatste land heeft niet meer dan 11,4 procent van de bevolking een internetaansluiting. De lage klassering van Duitsland is opmerkelijk. Volgens Pro Active haalt het voormalige Oost-Duitsland het gemiddelde naar beneden. Pro Active concludeert dat de achterstand met de VS wordt ingelopen. Wat betreft het online winkelen gaapt er evenwel nog steeds een flinke kloof. Minder dan acht procent van de Europeanen heeft ooit een online aankoop gedaan en 2,6 procent heeft in de afgelopen veertien dagen een aankoop via het net gedaan. De schattingen voor de VS zijn dat 15 procent ooit een online aankoop heeft gedaan en dat de frequentie en bedragen van deze aankopen bovendien duidelijk hoger zijn dan in Europa.Eerdere relevante berichten: Aantal webgebruikers explosief toegenomen (23 maart 2000) Multiscope: belangstelling voor e-commerce groeit (04 februari 2000) IDC: 24 procent van de Nederlandse bevolking is online (19 januari 2000)