De ict-budgetten staan onder toenemende druk. De verwachtingen voor dit jaar zijn opnieuw naar beneden bijgesteld. Dat blijkt uit het ICT Indicator-rapport van Ernst & Young. Een daling van het ict-budget wordt verwacht door bijna eenderde (28 procent) van de hiervoor ondervraagde ict-managers en –professionals. Bij de vorige meting, in november, was dat nog 18 procent.

Een nog altijd forse 30 procent van de ondervraagden voorziet een groei van de ict-bestedingen. Dat was in november nog 40 procent. De ict-managers en –professionals die een gelijk budget voorzien, is daarmee gelijk gebleven. Dat is wel voor het eerst sinds juni 2003, merkt Ernst & Young op in het vandaag vrijgegeven rapport.

Uitzondering

Opvallend is dat het mkb over bijna de hele linie positief gestemd is over de verwachte investeringen voor dit jaar. “Daarmee nemen zij een uitzonderingspositie in. De meeste seinen staan immers op rood. Dat geldt in sterke mate voor de inhuur van extere ict’ers en voor de leveranciers van ict-services. Zij gaan zware tijden tegemoet”, voorspelt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young. Dit is vorige maand ook al naar voren gekomen uit onderzoek door KPMG.

Het zijn dan ook met name de grote ondernemingen, vanaf 500 werknemers, die kampen met een grote terugval in de bestedingen aan automatisering. Daar voorziet 43 procent een krimp van het budget, met slechts 30 procent die verwacht gelijk te blijven, en 27 procent die nog van budgetgroei uitgaat.

Bij middelgrote ondernemingen (met 100 tot 499 werknemers) liggen de verwachtingen op respectievelijk 13, 50 en 37 procent. Kleinere bedrijven (20 tot 99 medewerkers) zitten op respectievelijk 27, 34 en 39 procent. De allerkleinsten zijn weer gematigd: 23 procent voorziet een daling, 57 procent verwacht geen verandering voor het budget, en 20 procent een groei van de bestedingen.

Overheid

Ook de overheid is een uitzondering op de sombere verwachtingen. Daar zit het - verwachte - ict-budget nog wel in de lift. Een forse 41 procent van de geënquêteerden verwacht een budgetgroei, 47 procent een gelijkstand, en slechts 13 procent een terugval.

De grote daler is de sector productie/industrie. Daar verwacht maar 18 procent een groei, 43 procent een gelijkstand, en maar liefst 39 procent een terugval in de bestedingen aan ict. Voor de sectoren handel/distributie en dienstverlening zijn de verwachtingen ongeveer gelijk aan het gemiddelde.

Vacatures

Overigens hebben de budgetverwachtingen relatief weinig betrekking op de aanschaf van hardware en software. Een kleine meerderheid van de ondervraagden verwacht nog een groei in die bestedingen. De terugval zit ‘m dus vooral in de arbeidskosten. Dit zet de ict-vacatures onder druk, zo blijkt uit datzelfde rapport van Ernst & Young.