De geplande joint venture van Nederlandse banken en mobiele operators voor draadloos mobiel betalen staat in de wacht. Rabobank, ABN Amro, ING, KPN en Vodafone zouden eind 2011 al hun consortium aanmelden bij de Europese mededingingsautoriteit, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Dat bevestigt Cees Onderwater, woordvoerder van Sixpack, tegenover Webwereld.

Antitrustonderzoek

Eerder deze week werd bekend dat de Europese dat de Europese Commissie (EC) een diepgravend antitrustonderzoek instelt naar een vergelijkbaar Britse initiatief, project Oscar. Daarin zitten drie van de vier Britse mobiele operators. De operator Three, die niet betrokken is, klaagde dat de joint venture concurrentievervalsend werkt. De EC erkent dit risico.

In het Nederlandse Sixpack zitten alle grote Nederlandse banken en operators, minus T-Mobile. Die trok zich echter eind vorig jaar terug, de gevraagde investeringen zouden te hoog zijn. Destijds meldde het programmabureau ook dat het zich 'binnen enkele weken' zou aanmelden bij het directoraat Mededinging van de EC. Dat is echter, vier maanden later, nog steeds niet gebeurd.

Kat uit de boom

“We hebben de afgelopen maanden over en weer informele contacten gehad met de Europese Commissie. Maar we hebben nog geen formele aanmelding gedaan", aldus Onderwater. Hij wil vanwege de gevoeligheid niet inhoudelijk ingaan op de argumenten en pijnpunten die spelen in Brussel.

Sixpack moet uitmonden in een gezamenlijk bedrijf dat mobiele betalingen via draadloze Near Field Communication (NFC) in Nederland zal faciliteren, een zogenaamde Trusted Service Manager (TSM).

De zegsman benadrukt dat Sixpack vanaf het prille begin voor openheid staat. Andere partijen kunnen te zijner tijd niet alleen gebruik maken van de TSM, maar ook aandeelhouder worden van de joint venture.

UPDATE: Onderwater benadrukt nog dat het Brusselse traject van Sixpack geheel los staat van de procedures rondom het Britse project Oscar. De voorbereiding voor de aanmelding en de kennisopbouw bij en samenwerking met de Europese Commissie duren langer dan eerst gedacht. "Maar van een ijskast is zeker geen sprake. De temperatuur is eerder koortsachtig!" Het is nog steeds de bedoeling dat Sixpack, als Brussel zijn zegen geeft, begin 2013 zal worden uitgerold op de Nederlandse markt.