Uit onderzoek (uitgevoerd in opdracht van computerfabrikant Tandem) blijkt dat de situatie in Nederland nog gunstig afsteekt tegen die in Groot-Brittannië. Daar besteden grote ondernemingen amper 2 procent van hun begroting aan applicaties om het Internet te omhelzen. In Duitsland en Frankrijk liggen die percentages op respectievelijk 9 en 10. Plannen zijn er genoeg: de helft van de grote Nederlandse bedrijven denkt op korte termijn aanzienlijke investeringen te gaan doen in hardware en software voor toepassing van het Internet. In achterblijver Engeland is de digitale drang nog hoger: daar ziet 88 procent van de ondernemers in de toekomst grote sommen geld verdwijnen in de richting van de electronische snelweg. Binnen de bedrijven wordt de nieuwe technologie al meer toegepast: van de ondervraagde bedrijven in Nederland beschikt al 60 procent over een vorm van `intranet'. Uit de enquête blijkt dat zakenmensen nog weinig gebruik maken van de mogelijkheden om online voor goederen en diensten te (laten) betalen. Wel heeft 42 procent van de winkelbedrijven plannen om volgend jaar faciliteiten over het Internet aan te bieden. Van alle ondervraagde bedrijven in Europa zegt 60 procent dat er nog steeds factoren zijn die de verdere ontplooiing van activiteiten in cyberspace in de weg staan. Als eerste wordt het gebrek aan goede beveiliging genoemd, gevolgd door gebrek aan bandbreedte, de afwezigheid van consumenten online en het ontbreken van volledige Internet-applicatiesuites.