Dat blijkt uit een onderzoek van Jibe Marketing Services, dat in opdracht van Symantec onder 150 Nederlandse bedrijven (met meer dan 150 werknemers) werd uitgevoerd.

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat Nederlandse bedrijven zonder uitzondering een effectief en betrouwbaar back-upbeleid voeren, maar dat ze vrijwel allemaal steken laten vallen.

Maar liefst 99 procent van de bedrijven maakt - meestal op tape - een dagelijkse back-up van de gegevens op de server(s). In de Verenigde Staten ligt dit percentage slechts op 65 procent. Daar staat tegenover dat slechts 3 procent van de Nederlandse bedrijven desktops meeneemt in de back-uproutine en dat geen enkel bedrijf back-ups maakt van notebooks en handhelds. In de Verenigde Staten is dit respectievelijk 50 en 28 procent. Het bureau noemt dit 'een belangrijk risico op onherstelbare schade of verlies van data'.

Het andere knelpunt betreft de benodigde hersteltijd bij het falen van de server. 37 Procent van de bedrijven heeft één keer of vaker per jaar een probleem met de server ondervonden. Bijna een kwart (23 procent) had meer dan twee uur nodig om het systeem te herstellen, 17 procent zelfs een halve dag of meer.

Symantec adviseert bedrijven om desktops, notebooks en handhelds op te nemen in de back-uproutine, aangezien veel werknemers in de praktijk hun gegevens lokaal blijven opslaan.

Andere adviezen zijn een oog voor detail, controle van de back-upintegriteit, actieplannen voor herstel, het opdelen van harde schijven en het nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen. "Zelfs met een uitstekend back-upbeleid, blijft het voorkomen van dataverlies en systeemuitval altijd beter dan genezen", aldus het beveiligingsbedrijf.