Uit het onderzoek blijkt dat 69 procent van de respondenten thuiswerkers via internet toegang geeft tot bedrijfsapplicaties. 47 procent van de organisaties biedt haar medewerkers mobiel toegang tot applicaties, bijvoorbeeld via een PDA of laptop.

Aan de respondenten werd tevens gevraagd naar de hoeveelheid bedrijfsapplicaties die beschikbaar zijn voor thuiswerkers en mobiele werkers. Ruim driekwart (77 procent) van de organisaties stelt alle applicaties beschikbaar voor thuiswerkers. Van de werknemers die vanaf mobiele apparaten toegang krijgen, heeft 60 procent toegang tot alle bedrijfsapplicaties.

Het onderzoek laat grote verschillen zien tussen de grotere en kleinere organisaties. Zo hebben thuiswerkende medewerkers bij bedrijven met meer dan tweehonderd medewerkers vaker toegang tot applicaties dan werknemers die werken bij een bedrijf met twintig tot vijftig werknemers. De percentages liggen respectievelijk op 90 procent en 65 procent. Ook op het gebied van mobiele toegankelijkheid bieden grotere organisaties meer mogelijkheden dan kleinere bedrijven. Van de bedrijven met meer dan tweehonderd werknemers biedt 65 procent applicaties ook ‘onderweg’ aan aan zijn medewerkers. Bij bedrijven met een grootte van 20-50 werknemers ligt dit op 40 procent.

Bron: Techworld