Nederland wordt door de Verenigde Naties als tweede land ter wereld beschouwd op het gebied van e-Government, de elektronische overheid. Niet alleen is het digitale aanbod van diensten van de overheid heel goed, de burgers maken er ook nog eens massaal gebruik van.

Ver boven wereldgemiddelde

Dankzij deze twee feiten stijgt Nederland op de wereldranglijst van de vijfde naar de tweede plaats in het tweejaarlijkse onderzoek van de Verenigde Naties. Alleen Zuid-Korea doet het in het algemeen klassement beter dan Nederland.

De cijfers die de VN geeft aan ons land stijgen ver uit boven het wereldgemiddelde. Wel moet gezegd worden dat de losse onderdelen waarvoor de VN punten geeft, zodanig in elkaar grijpen dat het ene (goede) onderdeel onlosmakelijk een ander onderdeel hoog laat scoren.

Goede punten stimuleren elkaar

Zo heeft Nederland een goede internetinfrastructuur met voor het overgrote deel breedbandverbindingen voor alle burgers. Dat geeft weer de mogelijkheid op een snelle en adequate manier veel Nederlanders te bereiken en veel diensten aan te bieden.

Doordat die infrastructuur al jaren beschikbaar is en Nederlanders al vroeg overgingen naar het breedbandaanbod via kabel of adsl, zijn onze burgers inmiddels gewoon met het gebruik van het dienstenaanbod via internet. En dat levert onder meer een hoge participatiegraad op, het hoogste zelfs dat volgens de VN bereikt kan worden.

Weer op koers

De stijging van Nederland - wat betreft punten maar ook wat betreft plaats op de wereldranglijst - komt na een onverwachte daling twee jaar geleden. Vóór die vorige VN-meting had Nederland juist een mooie stijgende lijn, maar die stokte toen. De voornaamste oorzaak voor die dip was dat andere landen steeds beter scoorden op infrastructuur.