"Ik heb stoom uit mijn oren", zegt een verontwaardigde Tim Wijnen, directeur van Emaildome. Volgens hem is de gebruikte technologie van de betaalde e-mailservice van het vandaag gelanceerde bedrijf Port O'Mail van hem gestolen. "Ik ben een oprechte ondernemer die zich enorm in zijn kruis gewaterd voelt."

Wijnen zegt de uitvinder te zijn van het concept dat gebruikt wordt door Port O'Mail. Port O'Mail biedt een betaalde e-mailservice aan die inboxen vrijwaart van spam. Daarnaast kunnen bedrijven de betaalde e-mailservice gebruiken als helpdesk.

Vergelijkbare service

Emaildome kwam in 2006 met een applicatie die sterk lijkt op de service die Port O'Mail op woensdag heeft onthuld. Klanten die per mail een vraag sturen krijgen namens het bedrijf een keuze voorgelegd: óf ze betalen voor een snel antwoord of ze betalen niet, maar dan laat het antwoord langer op zich wachten. Een zelfde service die Port O'Mail vandaag aankondigde.

"In 2002 zijn we begonnen met het concept", zegt Wijnen. "Uiteindelijk hebben we het na twee jaar voorbereiding laten bouwen in Nederland en India. Vervolgens hebben we de website in 2005 live gebracht. Spam zou een van de speerpunten van het concept kunnen zijn. Daarnaast heb ik patent gekregen op de technologie en is ook de businessmethode beschermd."

Port O'Mail aangeklaagd

Volgens Wijnen gebruikt Aernoud de Vries van Port O'Mail honderd procent hetzelfde idee. "Meneer De Vries toonde interesse in onze ideeën en gaf aan voor ons te willen werken. Toen ik hem vroeg om referenties kon hij die niet geven en is de samenwerking niet doorgegaan. Vervolgens is het anderhalf jaar stil en blijkt dat meneer zijn huiswerk heeft gedaan en onze patentsituatie heeft bekeken. Vervolgens komt hij met Port O'Mail op de proppen."

De woedende Wijnen heeft De Vries aangeklaagd. "Er is een verlof uitgegaan bij de president van de rechtbank om conservatoir beslag te leggen op zijn privewoning en op zijn kleine bedrijfje. Er wordt ook een schadebedrag geclaimd en daarnaast zullen we meneer op zeer korte termijn ontmoeten in de rechtbank. En zal hij zo goed als zeker zijn bedrijf kunnen beëindigen. Dit tolereer ik gewoon niet."

Onderzoek van De Vries heeft aangetoond dat er geen verzoek bij de rechtbank is ingediend. Er zou dan ook geen beslag gelegd zijn op zijn woning.

Shocked

Aernoud de Vries zegt redelijk 'shocked' te zijn. "Ik heb dit concept vorig jaar geheel zelfstandig uitgewerkt. Ik heb daarbij zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar vergelijkbare systemen. Ik heb meneer Wijnen daarbij niet terug kunnen vinden. Ik ben op uitnodiging van meneer Wijnen zelfs twee keer bij hem op bezoek geweest."

De Vries stuitte op de site van Emaildome toen hij op zoek was naar passende domeinnamen. "Ik heb toen gekeken wie achter het domein zat. Toen heb ik hem op een gegeven moment gebeld en heb ik gezegd dat ik een concept voor betaalmail had en op zoek was naar domeinen."

Geen jatwerk

"Iedereen die onze technologieën naast elkaar legt, ziet direct dat hij een zeer eenvoudig product heeft en dat ons concept veel verder gaat", legt De Vries verder uit. "Dus er is absoluut geen sprake van 'ordinair jatwerk' zoals hij dat noemt. Hij heeft een octrooi en dat zou natuurlijk een goede grond kunnen zijn om niet blij te zijn met ons product. Ware het niet dat zijn octrooi geen betrekking heeft op de producten die wij bieden."

Volgens De Vries heeft het octrooi alleen betrekking op het product van Emaildome. "Namelijk betaalde beantwoording van e-mail. Dat is niet wat wij bieden. Wij bieden namelijk betaalde verzending van e-mail."

Geen octrooiproblemen

De Vries claimt dat zijn opponent nog geen Europese octrooiaanvraag heeft gedaan maar alleen een Nederlands octrooi in handen heeft. Hij heeft ook door een octrooibureau laten uitzoeken of Port O'Mail in gevaar komt. Dat bleek niet het geval. De Vries claimt ook dat het bestaande octrooi geen kans maakt op Europees niveau omdat er al een vergelijkbaar Frans octrooi bestaat.

"Mijn juridische adviseurs zeggen dat meneer Wijnen geen zaak heeft", aldus De Vries. "Ik ben dan ook zeer verbaasd over deze reactie. We hebben al het mogelijke gedaan om te garanderen dat datgene waar wij mee bezig zijn geoorloofd en correct is."