Het onderzoek richtte zich op jongeren die in 2000 online games speelden, waarbij één van de centrale vragen was of zij die mogelijkheid ook in de toekomst zouden benutten. Volgens de onderzoekers zegt slechts 77 procent procent van de gamende Nederlanders ook in de toekomst weer via het Internet te gaan spelen. Op hekkensluiter Zweden na scoort Nederland daarmee wereldwijd het slechtst. Koploper is de Chinese jeugd, die met een indrukwekkende meerderheid van 91 procent ook de komende tijd online zal blijven spelen. Nederland scoort beter als gekeken wordt naar het totaal aantal Internetgebruikers dat op dit moment online games speelt. Met een score van 29 procent kunnen we ons net aan tot de middenmoot rekenen. Met 59 procent leidt China wederom het klassement, terwijl Japan veruit het laagst scoort met slechts 20 procent . Het onderzoek bracht verder naar voren dat de jonge online gamer over het algemeen nog steeds mannelijk en vooral jong is. Maar liefst 63 procent van alle jongelui die wel eens online speelden bleken jongens tussen de 12 en 17 jaar oud te zijn. Dankzij het onderzoek van Ipsos-Reid wordt trouwens nog een leuk detail duidelijk. Zo blijkt dat jonge meisjes (tussen de 12 en 17 jaar) actiever zijn met online gamen dan hun oudere zusjes (tussen de 18 en de 24 jaar). Die met de jaren afnemende interesse voor online gamen geldt overigens ook voor gamers van het mannelijk geslacht.