Tweederde van de Nederlandse gemeenten zijn nog steeds niet present op internet. Dat stelt Deloitte & Touche Bakkenist in haar onderzoek. De gemeenten die wel een eigen site hebben, laten veel kansen liggen om via internet met de burger te communiceren, diensten aan te bieden en de relatie te versterken tussen burger en bestuur. Ze zijn nauwelijks interactief en zijn bovendien slecht te vinden door onduidelijke webadressen. Deloitte signaleert een inert gedrag onder gemeenten op het net. Het merendeel van de gemeenten die in 1998 actief op het net waren, heeft sindsdien niets aan hun site gedaan. Daartegenover staat een kopgroep van een kleine 30 gemeenten - vrijwel zonder uitzondering grote gemeenten - die wel initiatieven ontplooien. Het is over het algemeen droevig gesteld met de interactiviteit van gemeentelijke en proviciale sites. Bij 60 procent van de gemeentesites ontbreekt de mogelijkheid om met de bestuurders via mail in contact te komen. Bij de provincies is dat zelfs 67 procent. Het online werven van personeel komt zo langzamerhand in zwang bij de overheid. Een groot probleem is volgens de onderzoekers de moeilijkheid om een overheidssite te bereiken. Door de nalatigheid en onwetendheid bij diverse gemeenten, zo schrijf Deloitte, is er weinig uniformiteit bij de domeinnamen. Het simpelweg intypen van www.gemeentenaam.nl voldoet lang niet altijd. Vaak zijn het domeinnaamboeren die die naam hebben ingepikt. Deloitte pleit voor domeinnamen als www.amsterdam.overheid.nl. "Dit dient als een soort keurmerk ter herkenning van officiële overheidssites. Voor de burger betekent het een belangrijke hulp in het digitale doolhof en een vooruitgang voor de vindbaarheid van overheidsinformatie en diensten op internet."