Te weinig Nederlandse studenten kiezen voor een technische oriëntatie. Waar er jaarlijks gemiddeld 80.000 technici met pensioen gaan, studeren er met 50.000 minder studenten af. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor onze high-tech sector, waar een nijpend tekort ontstaat aan Nederlandse specialisten.

Grote zorgen om aanwas

Nadat eerder brancheorganisatie Nederland ICT al waarschuwde voor opstapelende onvervulbare vacatures, zijn het nu chipfabrikant NXP en chipmachinefabrikant ASML die alarm slaan tegenover Computerworld.nl. Zij maken zich ernstig zorgen om de aanwas. Met name het tekort aan studenten die doorstromen vanuit het vmbo en de havo naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs vormen een alarmerend probleem.

Slechts 15 tot 20 procent in vooropleidingen naar het beroepsonderwijs kiest voor technisch profiel. De Nederlandse chiptop maakt zich zorgen.

Dit terwijl volgens de kwaliteit van het technisch onderwijs volgens ASML wel goed is. Ook aan een baangarantie ligt het niet, wanneer je als Nederlandse student een technisch diploma op zak hebt. Maar los van de drie technische universiteiten in Delft, Enschede en Eindhoven leveren onderwijsinstellingen te weinig technici af.

'Te weinig specialisten'

Op den duur pijnigt dit de high-tech sector omdat er te weinig specialisten doorkomen, vreest NXP. Er is op alle niveaus behoefte aan goed opgeleide technici. Zowel vaklui die iets kunnen maken, alsook hoogopgeleide medewerkers vanuit het hbo, de universiteiten en PhD’s. Iedereen is nodig vanwege de grote innovatiesnelheid, waarin ook Nederland mee zal moeten.

Lees verder: Hollandse chiptop bezorgd om aanwas technici