In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in de Nederlandse ict-sector 362 ondernemingen failliet gegaan. In dezelfde periode van 2002 waren dat er nog 399, zo blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse bureau Marketons. Een ander verschil met het vorig jaar is het feit dat dit jaar nog geen beursgenoteerde ict-onderneming failliet werd verklaard. Vorig jaar zaten KPNQwest en Aino bij de slachtoffers. De onderzoekers noemen het verder opvallend dat ook veel al lang bestaande ondernemingen de malaise in de ict-sector niet overleven. Van de 362 failliete bedrijven bestond 60 procent al langer dan vier jaar, terwijl een kleine 20 procent al meer dan tien jaar actief was. Evenals vorig jaar kende de ict-dienstverlening met 221 stuks de meeste faillissementen, gevolgd door distributeurs en verkopers van ict-infrastructuurproducten. Hiervan gingen er 55 failliet. Door de faillissementen gingen tussen januari en september vierduizend arbeidsplaatsen verloren. Dat is echter maar een deel van het totale verlies aan arbeidsplaatsen in de Nederlandse ict-branche. Bij formeel aangekondigde reorganisaties en bedrijfssluitingen waren ruim 3300 arbeidsplaatsen betrokken, terwijl door stilzwijgende saneringen en inkrimpingen de werkgelegenheid met meer dan tienduizend arbeidsplaatsen afnam. Dat betekent dat na de forse teruggang in 2002 (toen de werkgelegenheid in de Nederlandse ict-sector met ongeveer dertigduizend plaatsen terugliep), ook in 2003 het verlies aan werkgelegenheid in detienduizenden loopt.