In een rapport dat comScore heeft uitgebracht blijkt dat Nederland binnen Europa marktaanvoerder is als het gaat om de penetratie van internetgebruik, maar dat de groei er volledig uit is. Sterker nog, Nederland is het enige land waar er een afname van het aantal internetters waarneembaar is.

comScore voerde het onderzoek uit in de volgende landen: Nederland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Zwitserland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, België, Duitsland, Engeland, Italië, Oostenrijk, Portugal en Rusland. Hierbij werd in kaart gebracht hoeveel procent van de bevolking gebruik maakte van het internet en ook hoeveel groei elk land doormaakte.

Negatieve groei in Nederland

Uit het onderzoek komt naar voren dat tussen juni van 2007 en juni van dit jaar de internetpopulatie binnen Europa een toename zag van 8 procent: van 223,922 miljoen bezoekers naar 241,847 bezoekers. Rusland maakte de snelste groei door. Met een toename van 27 procent gingen er een kleine 17,5 miljoen Russen online ten opzichte van 13,7 miljoen het jaar daarvoor. Nederland is het enige land in de lijst met een afname van internetpopulatie. Deze afname was met 1 procent weliswaar miniem, maar het blijft desondanks opmerkzaam.

Verzadiging

De afname hangt samen met het feit dat Nederland van het lijstje aanvoerder is als het gaat om het percentage van de bevolking dat online is. Binnen Europa is gemiddeld 39 procent van de bevolking online, maar Nederland zit met een 82 procent online inwoners ruim twee keer boven dit gemiddelde. Na Nederland volgen de vier Scandinavische landen en aan de andere kant van het spectrum treffen we Rusland aan waar slechts 14 procent van de bevolking online zit. Dit verklaart tevens het grote groeipotentieel in het land.

In eerdere berichtgeving over bijvoorbeeld de breedbandmarkt werd al gewag gemaakt van een totale verzadiging in de markt, maar deze zou pas in 2009 intreden. De gegevens van comScore duiden er echter op dat het verzadigingspunt zich nu al heeft aangediend.