Dankzij internet gaat het de thuiswinkelbranche de laatste jaren voor de wind. Vorig jaar steeg de omzet naar 2,84 miljard euro, een stijging van 13,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

De thuiswinkelbranche was daarmee vorig jaar goed voor een marktaandeel van 3,6 procent van de totale Nederlandse detailhandel, een half procentpunt hoger dan in 2003.

Per hoofd van de Nederlandse bevolking werd in 2004 voor gemiddeld 174 euro aan producten en diensten via internet, catalogi, televisie, post, telefoon et cetera gekocht Dit is 20 euro meer dan in 2003, zo meldt Thuiswinkel.org, de branchevereniging van Nederlandse thuiswinkels.

De cijfers zijn tot stand gekomen in samenwerking met Blauw Research en mede gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meer dan tweehonderd leden van de branchevereniging Thuiswinkel.org vertegenwoordigen zo'n 70 procent van de totale Nederlandse thuiswinkelmarkt.