“Het is in de geest van open source om niet alleen software, maar ook marktontwikkeling samen op te pakken”, zegt B3Partners-directeur en OSSLO-voorzitter Marc Vloemans. Een dertigtal bedrijven heeft zich aangesloten bij de Open Source Software Leveranciers Organisatie (OSSLO), dat de commerciële belangen van de product- en dienstenleveranciers richting markt en overheid gaat behartigen. Bekendste OSSLO-deelnemer is Sun Microsystems.

New Kid on the Block

Reden van de samenwerking? Vloemans: “Open source is de New Kid on the Block. Het is erg moeilijk om in je eentje te concurreren met de gevestigde orde.” Vloemans juicht het actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV) van harte toe, maar in de praktijk valt er nog veel te verbeteren. “Teveel gemeentes zijn niet op de hoogte van de actieplannen van Heemskerk. Met OSSLO willen we het klanten makkelijker maken om een open source leverancier te vinden. Als een gemeente een leverancier zoekt, dan kunnen ze die bij ons vinden.”

Hippo doet niet mee

Niet alle bekende open source-bedrijven zijn aangesloten bij OSSLO. Een van de ontbrekende namen is Hippo, die het onderhoud en beheer van de nieuwe rijksoverheidsite gaat doen. Tjeerd Brenninkmeijer, algemeen directeur van Hippo, wil later wellicht lid worden, maar heeft nu geen zin om 'de 31ste deelnemer' van OSSLO te zijn. “Op dit moment heeft het voor ons geen prioriteit. We horen wel wat er uit OSSLO komt. We vinden het belangrijker om in in een organisatie als de Apache Software Foundation te zitten. Open source is namelijk een internationaal issue.”

Details over wat OSSLO concreet gaat doen, kan voorzitter Vloemans nog niet geven. “Het is een geheel nieuw initiatief. Nergens ter wereld bestaat een organisatie die zo’n breed scala aan open source partijen herbergt. We zijn een wegbereider.” OSSLO hoopt in het begin van de zomer met een concreet beleidsplan te komen.