Het gebruik van diensten van de overheid op internet is in Nederland in een jaar tijd gestegen van 41 procent tot 52 procent. Het gemiddelde van de 32 onderzochte landen ligt op 30 procent, zo blijkt uit onderzoek van TNS Nipo. De top vijf bestaat uit respectievelijk Denemarken, Noorwegen, Finland, Singapore en Nederland. Bulgarije staat met 9 procent onderaan. De lijst komt ongeveer overeen met de aantallen huishoudens die toegang hebben tot internet. Op die lijst staat Nederland met 72 procent op de tweede plaats, na Nieuw-Zeeland (75 procent). Hoewel wereldwijd verschillende overheden het gebruik van online diensten hebben gepromoot, blijft het gebruik van online diensten vooral beperkt tot het zoeken van informatie, aldus de onderzoekers. Bijna een kwart van de Nederlandse internetters gebruikt de online overheidsdiensten om informatie op te zoeken. Wereldwijd maakt 9 procent gebruik van de mogelijkheid om persoonlijke informatie te verstrekken of om online betalingen te verrichten (8 procent). De Scandinavische landen lopen nog altijd vooraan bij het gebruik van online overheidsdiensten. Een duidelijke reden daarvoor is er niet, volgens de onderzoekers. Vooral in Finland is de informatie van de overheid online `waardevol, bruikbaar en informatief'.