Alledrie de vaderlandse scholierenteams die mochten meedoen aan de internationale ThinkQuest-finale in Los Angeles hebben een prijs binnengesleept. Tim van den Hoff won met zijn Electricity Online zelfs de hoofdprijs. De drie makers van deze site krijgen ieder een studiebeurs ter waarde van 25.000 dollar. ThinkQuest is een jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen van 12 tot en met 19 jaar. Teams van twee à drie leerlingen bouwen onder begeleiding van een coach een educatieve website. De leden komen uit verschillende landen en hebben contact met elkaar via het web. Na een Nederlandse finale (zie nieuws van 7 oktober) volgde in Los Angeles een internationale finale. Behalve Electricity Online kregen ook de door Nederlandse scholieren gemaakte sites ES2000 - Endangered Species of the Next Millennium en Colour my World studiebeurzen ter waarde van respectievelijk 15.000 dollar en 10.000 per deelnemer.