Elke dag dat hij doorgaat met spammen wordt een dwangsom van 5.000 euro gevorderd. Dat bedrag kan oplopen tot een maximum van 100.000 euro. Volgens de telecomwaakhond heeft de persoon in kwestie, Reinier Schenkhuizen, minimaal 21 miljoen spammails verstuurd. In 2005 werd hij al eens gewaarschuwd door OPTA voor spamverzendingen. Nu blijkt dat hij is doorgegaan met die activiteiten ziet de instantie zich genoodzaakt om een boete op te leggen.

Het gaat om spammails waarin reclame wordt gemaakt voor de website adverterenisgratis.nl van eenmanszaak Serinco Benelux uit Alphen aan den Rijn, meldt de waakhond. De boete is opgedeeld in 150.000 euro voor het versturen van spammail en 100.000 euro voor het niet meezenden van een afmeldlink. De mails worden verzonden via de Internet Promo Service van Serinco Benelux. Dat is een service waarmee massaal e-mails verstuurd kunnen worden.

'Niet verantwoordelijk'

De ontwerper van de software die door OPTA de boete kreeg opgelegd, zegt tegen Webwereld dat hij niet verantwoordelijk is voor derden die de dienst gebruiken om e-mails te versturen. Bovendien zou zijn eenmanszaak Serinco Benelux, los staan van de Belgische vennootschap die dezelfde naam draagt en het product exploiteert. Schenkhuizen zegt dat de OPTA "diegene aanpakt die het meest opvalt". Hij is naar eigen zeggen op dit moment slechts contactpersoon van het Belgische Senrico Benelux in Nederland.

"Als gebruikers gaan frauderen dan moeten ze natuurlijk niet bij mij wezen", zegt Schenkhuizen. Hij wijst erop dat de dienst bijvoorbeeld gebruikt kan worden om nieuwsbrieven te versturen. Daarvoor kunnen ook eigen e-mailadressen geladen worden. "Als in plaats van tien, honderd of tweehonderd klanten 100.000 adressen worden gemaild en die niet voldoen aan de telecomwet, dus geen rechtspersonen zijn, dan kan je dat niet verbieden. Dat is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf", aldus Schenkhuizen. Hij zegt verder geen controle te hebben op de gebruikte mailadressen. "De vraag is natuurlijk - en dat is heel essentieel voor mij: als er een softwareproduct op de markt wordt gebracht, ben je dan als ontwerper verantwoordelijk voor wat de gebruikers daar mee doen?", duidt Schenkhuizen de zaak.

Boete aanvechten

De OPTA ziet de zaak anders. "Wij hebben hem aangemerkt als verzender van die berichten", zegt een woordvoerster van OPTA. "Hij leverde ook de e-mailadressen aan. En dat is de voornaamste reden om hem ook als verzender aan te merken."

Schenkhuizen werpt tegen dat er wel degelijk een afmeldlink wordt meegestuurd. Volgens OPTA klopt het inderdaad dat er een link in de e-mails staat. "De administratie werd een keer per jaar aangepast. Dat is gewoon veel te weinig want in de wet staat dat als jij als consument zegt: 'Ik wil niet meer gemaild worden', dat dat per direct in orde moet worden gemaakt", aldus de zegsvrouw.

Schenkhuizen gaat de boete aanvechten. De service wordt niet uit de lucht gehaald om de dwangsommen te voorkomen. "Ik kán hem niet uit de lucht halen. Ik heb daar geen zeggenschap over. Het product is verkocht en uit handen gegeven", legt de beboete spammer uit. "Als de OPTA daar niet naar wil kijken, kan ik daar ook weinig aan doen. Ze houden er aan vast omdat ik Nederlander ben en dat product heb gemaakt."

Boete binnen proporties

De boete van 250.000 euro vindt OPTA binnen proporties. Schenkhuizen wordt vooral "zwaar aangerekend dat hij eerder gewaarschuwd is en gewoon doorgaat met het verzenden van spam". Ook de "extreem lange periode" waarin de spam werd verzonden telt mee, het gaat om een tijdsbestek van vier jaar en negen maanden. Daarnaast zijn er 397 klachten binnengekomen en hebben consumenten volgens de waakhond "immateriële schade geleden, namelijk ergernis en verlies van vertrouwen in internet en e-mail".