Dit blijkt uit een Europees onderzoek dat in opdracht van Cisco is uitgevoerd door European Schoolnet.

Het onderzoek is gehouden onder mannelijke en vrouwelijke middelbare scholieren tussen de 15 en 18 jaar, ouders en leraren in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Polen. De meerderheid van alle respondenten is niet van plan na de middelbare school een ICT-studie op te pakken.

De resultaten uit het onderzoek in Nederland wijken sterk af van de resultaten uit de andere landen. In Nederland hebben vrouwelijke studenten relatief weinig interesse in computers en ICT. Hun bestaande IT-kennis is laag. Dit terwijl ze ICT-toepassingen in hun vrije tijd net zoveel gebruiken als in de andere onderzochte landen. Bijna 60 procent denkt dat ICT moeilijker is dan andere vakken, terwijl slechts 25 procent van de Nederlandse mannen deze mening is toegedaan.

Interesse wekken voor ICT

Nederlandse vrouwelijke studenten zijn het jongst als ze hun interesse in ICT verliezen: rond 15-jarige leeftijd. Opvallend is dat Nederlandse studenten hun carrièrekeuze baseren op interesses en nauwelijks worden beïnvloed door rolmodellen als leraren, ouders en beroemdheden in tegenstelling tot andere Europese studenten.

“Het is van essentieel belang dat we in een vroegtijdig stadium vrouwen interesseren voor een ICT-studie om uitval na de middelbare school zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we studenten goede instroom- en doorstroommogelijkheden bieden om zich te kunnen specialiseren in ICT”, zegt Coks Stoffer, algemeen directeur van Cisco Nederland.

Negatieve trend

Vrouwen zijn momenteel sterk ondervertegenwoordigd in de ICT. Volgens Cisco was in 2004 minder dan 25 procent van de informatica-afgestudeerden in de EU een vrouw. Als hier niets aan gedaan wordt, zal deze trend zich voortzetten, vrezen de deskundigen. Door meer realistische en authentieke informatie over ICT en ICT-carrières te geven, kan het bestaande beeld van ICT bij vrouwen volgens de experts worden veranderd.

Bron: Infoworld.nl