Het Europese Hof van Justitie noemt de methode waarmee accijnsbelastingen worden omzeild via het wereldwijde netwerk in strijd met de Europese wet. De zaak was aangespannen door de Britse regering tegen het Luxemburgse bedrijf EMU tabac en het Britse Men in Black, beide dochtermaatschappijen van Enlightened Tobacco co. in Luxemburg. Via het Internet kon een klant in Groot-Brittanie maximaal 800 sigaretten in Luxemburg bestellen en laten thuis bezorgen. In het hertogdom is de accijns op sigaretten veel lager dan in Engeland en daarom kosten de rokertjes de klant veel minder. Maar het Europese Hof oordeelde dat de regeling niet mag, omdat de klant alleen sigaretten mag invoeren als hij ze zelf meeneemt. Verkoop via Internet houdt in dat een tussenpersoon de sigaretten invoert en in dat geval is de klant wel verplicht de Britse accijnzen te betalen. De Britse regering werd in de zaak gesteund door die van Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Griekenland, Ierland, Italie en Oostenrijk. Voorstanders van vrije handel via het Internet vrezen voor een negatieve invloed op de ontwikkeling van electronische commercie. Zij denken dat het minder aantrekkelijk wordt om producten via het net te verkopen. Maar de Europese Commissie denkt dat dat wel mee zal vallen. Een fiscaal expert van de Commissie zei: "Deze regeling verandert niets aan de huidige belastingregelingen en accijnzen zijn niet van groot belang bij de verkoop van producten via Internet. De uitspraak is niet echt belangrijk, omdat de grote problemen bij electronische verkoop juist gaan om de verschillen in de nationale wetgevingen voor reclame." Tabaks- en drankreclame is bijvoorbeeld in veel landen verboden. De commissie heeft een speciale werkgroep in het leven geroepen die gaat bestuderen wat de gevolgen zijn van electronische verkoop voor de belastingen. De werkgroep hoopt hierover in september een rapport klaar te hebben.