Dinsdag heeft de Eerste Kamer de nieuwe telecomwet goedgekeurd. Dit is inclusief de meest omstreden dossiers van netneutraliteit, een duidelijke cookietoestemming en een gedwongen openstelling van de tv-kabel. De voorstanders van netneutraliteit juichen over een "historische dag", Nederland is immers na Chili het tweede land ter wereld dat netneutraliteit bij wet verplicht stelt.

Minister doet consessies

Maar er is ook kritiek, plus moties bij het aannemen van de nieuwe telecomwet. Met die moties hebben verschillende Senaatsfracties minister Verhagen gedwongen tot concessies. Ten eerste heeft de bewindsman beloofd dat de cookiewet, die sites verplicht om bezoekers toestemming te vragen om hen te volgen middels cookies, niet voor 2013 zal worden gehandhaafd.

Dit uitstel van de handhaving is toegezegd omdat er in Brussel momenteel wordt gebroed op een alternatief. Die Europese cookie-aanpak komt neer op een Do Not Track-functie die ingebakken zit in browsers.

Daarnaast waren er in de Eerste Kamer 'fundamentele' bezwaren tegen de strikte netneutraliteit zoals de Tweede Kamer die heeft aangenomen. Een motie, gesteund door een krappe meerderheid van VVD, CDA, SP, CU en SGP, verzocht de minister een uitzondering te maken voor abonnees die uit ideële gronden hun internet gefilterd willen afnemen.

Nieuw wetsvoorstel?

Het plan is vergelijkbaar met het last minute amendement dat de SGP vorig jaar in de Tweede kamer heeft ingediend. Verhagen staat sympathiek tegenover deze uitzondering, mits die heel duidelijk is afgebakend. Dit moet voorkomen dat isp's deze uitzondering niet kunnen gebruiken om alsnog VoIP te mogen blokkeren. De minister heeft de Eerste Kamer beloofd te onderzoeken of deze 'ideële uitzondering' alsnog, via een nieuw wetsvoorstel, kan terugkomen.

Juist vanwege dat risico op misbruik van het juridische gaatje had de Tweede Kamer vorig jaar voor een strikte versie van netneutraliteit gekozen. Bovendien kunnen internetabonnees zelf heel eenvoudig een internetfilter installeren op hun pc of modem, om porno of andere ongewenste content te blokkeren.

Gegoochel met wetten

Maar tijdens de stemming in de Tweede Kamer vorig jaar blunderde de PvdA. De partij stemde per ongeluk vóór de SGP-wijziging aan de strikte netneutraliteit. Een week later is dit gecorrigeerd, maar via een andere, totaal niet gerelateerde wet; de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat.

Dit feit hebben de christelijke partijen, gesteund door VVD en SP, nu in de Senaat gebruikt om minister Verhagen onder druk te zetten. Want over deze verkeerswet is nog niet gestemd, dat gebeurt pas op 15 mei. Vóór volgende week wenst de CU-fractie dat Verhagen de mogelijkheden voor een nieuwe Bible Belt-versie van netneutraliteit presenteert. De minister heeft beloofd dit te doen.