WebSideStory houdt constant 114.000 websites in de gaten en meet al het verkeer dat hierop plaats vindt. Ook de browser waarmee de bezoeker deze sites bezoekt. De laatste cijfers – gepubliceerd op StatMarket.com wijzen uit dat Netscape terrein blijft verliezen aan Microsoft Internet Explorer.

Uit het surfgedrag van 31 miljoen verschillende internetters blijkt dat nog maar een kwart gebruik maakt van een browser van Netscape. Bijna 23 procent heeft een 4.x versie en 3 procent een 3.x versie.

Deze cijfers steken schril af bij die van de Internet Explorer. Volgens de WebSideStory maakt in totaal zo'n 72 procent gebruik van een browser van Microsoft bij de surftochten over het net. IE 4.x wordt nog steeds het meest gebruikt (ruim 44 procent), gevolgd door IE 5 met bijna 24 procent. IE 3.x is nog slechts in trek bij 3,6 procent van de surfers.

De rij wordt gesloten door WebTV, dat bij 1,4 procent in trek is. Alternatieve browsers als Opera komen niet in de statistieken voor.

Geoff Johnson, directeur van WebSideStory, benadrukt dat hij alleen meet en geen analist is, maar waagt zich toch aan een verklaring voor het feit dat Netscape iedere week terrein verliest. Volgens hem kan het feit dat IE 5 op veel computers standaard wordt geïnstalleerd een belangrijke rol spelen.