De nettowinst voor belastingen en buitengewone lasten kwam uit op 57 miljoen euro, zo maakte het concern woensdag bekend. In het vierde kwartaal van 2002 werd nog een verlies geleden van 396 miljoen euro. De omzet steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met 3 procent naar 359 miljoen euro. Zoals gebruikelijk in de telecomsector wijzen de financiële topmannen graag naar geflatteerde cijfers zoals het 'adjusted EBITDA-resultaat' (de winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en buitengewone lasten). Dit steeg in drie maanden met 27 procent tot 106 miljoen euro. Verder kondigt UPC aan in ieder geval nog tot eind september op kredieten van de banken te kunnen rekenen. Dit biedt het kabelconcern naar eigen zeggen ruim voldoende tijd om zijn herstructurering af te ronden. Aan een datum waarop dit het geval moet zijn, waagt UPC zich niet meer. Het wachten is nog op de uitspraak van de Hoge Raad later deze maand naar aanleiding van het verzet van een Amerikaanse investeringsmaatschappij tegen de plannen. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2002 groeide het aantal internetklanten van UPC in Nederland slechts met een kleine zesduizend tot 309.200 abonnees. In geheel West-Europa zijn dat er ruim 640.000. Volgens UPC is de geringe aanwas in Nederland te wijten aan de invoering van het nieuwe klantensysteem in het afgelopen kwartaal. Hierdoor zijn er niet-bestaande klanten of wanbetalers afgevoerd, aldus het concern.