De langdurige netwerkstoring die de politie in Noord-Oost Nederland sinds januari treft, is nog steeds niet helemaal voorbij, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"De capaciteit, stabiliteit en performance van de technische infrastructuur moeten bij de politie in het Noord-Oosten van het land nog steeds worden verbeterd." Dit schrijft demissionair minister van BZK Ernst Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer. De werking van de ict-systemen wordt daarom nog steeds scherp bewaakt en de nood-pc’s zullen voorlopig beschikbaar blijven. De korpsen hebben sinds januari last van de storing.

Geen zicht op oplossing

Wanneer de problemen voorbij zijn, kunnen zowel de ict-dienst van de politie vtsPN als de korpsen nog niet inschatten, aldus de minister. Wel stelt hij dat de ict-problemen van de acht korpsen fors zijn afgenomen. Het gaat dan om "het traag starten en werken van de ict-systemen".

Ook de beperking van het maximaal toelaten van 5000 gelijktijdige gebruikers op het systeem is niet meer van kracht. Die noodmaatregel is eerder ingevoerd om het door storingen geteisterde systeem te ontlasten. Volgens Hirsch Ballin zijn de capaciteit en de stabiliteit in het rekencentrum inmiddels voldoende. De minister wil pas nadat de problemen zijn afgelopen verder ingaan op de ict-problematiek bij de politie.

Brak BVH

Naast deze storing is er ook veel onrust bij de politie over het centrale invoersysteem voor processen verbaal, het Basisvoorziening Handhaving (BVH). Het systeem is ontwikkeld door voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). Dit systeem is zo omslachtig, dat veel agenten aangiftes, bekeuringen, processen verbaal, observaties en andere handelingen niet meer invoeren, wat de politiestatistieken onbetrouwbaar maakt.

Daar zijn Kamervragen over gesteld en ook die heeft Hirsch Ballin nu beantwoord. Na onderzoek luidt de conclusie dat het "(theoretisch) mogelijk is dat agenten vanwege de problemen met de BVH minder goed gegevens invoeren. De onderzoekers hebben echter geen voorbeelden gevonden dat de problemen met de BVH hebben geleid tot minder goede gegevensinvoer en onbetrouwbare politiestatistieken."

Binnenkort krijgt de Kamer een uitgebreid rapport over het functioneren van het BVH systeem, belooft de minister.