Dit blijkt uit een onderzoek (pdf) van ICTRecht onder wat zijzelf de "zeven belangrijkste communitysites" van Nederland noemen. Naast Hyves en Myspace zijn ook Web-log.nl, punt.nl, Netlog.com, WaarBenJij.Nu en Blogger.com onderzocht op hun omgang met claims.

Op de sites werd een deel geplaatst van het Peter Pan-verhaal, waarvan het auteursrecht is vervallen. De onderzoekers stuurden daarna een sommatie van de verzonnen ‘Peter Pan Heritage Foundation’ om dit bericht te verwijderen. "Vrijwel alle sites, inclusief marktleider Hyves, reageerden direct door het bericht, of zelfs de gehele weblog of profiel, te verwijderen. Het eigen beleid over dergelijke klachten werd niet gevolgd. Klachten van de houder van de weblog/profiel mochten niet baten: er was een claim over auteursrecht, dus de pagina moest weg", schrijven de onderzoekers.

Twee weigeraars

De claim werd alleen geweigerd door Punt.nl en Blogger.com. Enkel bij de laatste blogsite werd getwijfeld aan de claim. Volgens ICTRecht zijn aanbieders van weblogdiensten of profielpagina’s "in beginsel niet aansprakelijk voor auteursrechtschendende publicaties van hun gebruikers".

"Wel moeten ze claims van rechthebbenden serieus nemen en publicaties verwijderen als evident is dat deze juist zijn. Dit zogeheten ‘notice en takedown‘-beleid is vastgelegd in de wet en uitgewerkt in een gedragscode voor internetproviders", aldus de onderzoekers.

Claims niet gecontroleerd

Opvallend is dat de communitysites vaak niet controleren of de claims kloppen. Zo heeft Hyves na de claim het hele profiel van de gebruiker verwijderd. "Normaliter kijken wij erg nauwkeurig naar dit soort claims, in samenwerking met SOLV, de specialist voor recht & nieuwe media."

"In dit geval betrof het echter een profiel met 0 vrienden van een niet bestaand persoon, en daarom is besloten om niet een tijdrovende procedure te starten. Dat betreuren wij natuurlijk, maar het is geen representatief voorbeeld en geeft de normale gang van zaken helaas niet goed weer", laat Raymond Spanjar, oprichter van Hyves weten in een reactie op marketingweblog Marketingfacts.

Geen echt persoon

Ook business developer Yme Bosma van Hyves doet een duit in het zakje op zijn weblog: "Het betreffende net aangemaakte profiel voldeed überhaupt al niet aan de Hyves-voorwaarden want het was geen echt persoon." Ook wijst Bosma erop dat dergelijke procedures veel tijd en geld kosten.

"Waarom je een claim eerder moet geloven omdat de gebruiker 0 vrienden heeft, snap ik niet helemaal", reageert internetjurist Arnoud Engelfriet die meehielp met het onderzoek van ICTRecht. "Natuurlijk was 'Chris' geen echt persoon." Engelfriet wijst er echter op dat Hyves dit onmogelijk zeker kon weten. Volgens hem was het dan ook beter geweest voor Hyves om de fout toe te geven "in plaats van te gaan draaien over de redenen van verwijdering".