Dat meldt Network Solutions (NetSol) naar aanleiding van het uit de lucht halen van de website waar de Wilders' anti-Koranfilm zou moeten verschijnen.

"In reactie op klachten en de publieke uitlatingen van onze klant, heeft NetSol meerdere malen gevraagd de kwestie met onze klant te bespreken. We hebben ook verzocht om de geplande content te bekijken vóórdat het op de site zou komen, om vast te stellen of de content in strijd is met de Acceptable Use Policy (AUP). We wachten nog steeds op antwoord van onze klant. Onderwijl hebben we de site tijdelijk geschorst", aldus de provider.

'Géén censuur'

Dat dit iets van doen zou hebben met censuur, ontkent NetSol ten stelligste. "We ondernemen in het geheel géén actie om de vrijheid van meningsuiting te beperken of preventief content te censureren. Ons bedrijf controleert ook niet proactief de content op de sites van onze klanten."

Bang voor relletjes

Het lijkt erop dat Wilders en zijn medewerkers naïef zijn geweest over de voorwaarden die een hostingprovider kan en mag stellen. NetSol heeft dan ook het volste recht om dit te doen, zo bevestigt Simon Hania, technisch directeur van de Nederlandse provider XS4All, desgevraagd.

"Het is heel simpel. Je kunt internet vergelijken met een winkelcentrum. Daarin staat een boekwinkeltje dat heet NetSol, en er komt iemand te gast die wil dvd-tjes uitdelen of z'n boek signeren. Dan kan dat winkeltje zeggen: ik wil eigenlijk niet dat je komt want ik ben bang voor relletjes voor de deur. Dat kan. Op zich hebben ze het recht om dat te doen."

Hania benadrukt dat XS4All dat zelf heel anders doet. "Wij willen content nadrukkelijk niet van te voren zien. We hebben daarvoor een klachtenprocedure. Pas als het onmiskenbaar onrechtmatig blijkt, wordt iets weggehaald."

Technische moeilijkheden

Wel zou XS4All in een dergelijk geval van te voren met de klant willen overleggen over technische implicaties. "Dat heeft te maken met de operationele integriteit van de dienstverlening. Je moet geen overlast creëren voor andere klanten. Hoe lang is die film, hoeveel kijkers verwacht je, wat voor andere effecten zijn er? Er is best reden om aan te nemen dat er het een en ander gaat gebeuren waar die film staat. Daarover zou je afspraken moeten maken."

Want als Wilders zou roepen dat de film 'nu online is', dan ligt de site binnen twee minuten plat, is de inschatting van Hania. "Het is technisch en operationeel niet eenvoudig om het zó neer te zetten dat, gegeven alle belangstelling wereldwijd, zo'n site niet onderuit gaat. Dat is bijna onmogelijk. Dan heb ik het nog niet over mogelijke kwaadwillenden, maar puur en alleen door regulier verkeer."

Niet verstandig

Of het bijzonder is dat een site uit de lucht wordt gehaald om van te voren de content te controleren kan Simon Hania niet beoordelen:

"Dat weet ik niet. Dan zou ik alle gevallen moeten kennen waar dat wel of niet is gebeurd. Misschien zijn er veel gevallen waar dat gebeurt, maar dat weet ik niet. Wat ik wel weet dat de mensen achter Wilders een contract zijn aangegaan en misschien dat contract niet goed hebben gelezen. Dat is niet heel verstandig natuurlijk."

Geert Wilders of een woordvoerder van zijn partij PVV waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.