Op dit moment heeft NeuLevel, dat de aanvraag van .biz-domeinen behandelt, zo'n 39.000 aangevraagde domeinnamen in de wachtstand gezet. Het probleem is dat er meerdere aanvragen zijn voor één domeinnaam. Het oorspronkelijke idee van NeuLevel was om de domeinen simpelweg te verdelen via een loterij. Om mee te kunnen doen aan de loterij moesten de deelnemers 2 dollar commissie betalen. Dat geld kregen de aanvragers niet terug als ze het aangevraagde domein niet toegewezen kregen. Dat viel bij sommige aanvragers niet in goede aarde. Een aantal van hen besloot NeuLevel daarop aan te klagen. NeuLevel ziet nu af van een loterij en betaalt de 2 dollar die sommigen al betaald hebben, terug. In plaats van de loterij heeft NeuLevel nu een nieuw systeem bedacht. Iedereen krijgt de kans om in de eerste week van februari opnieuw een aanvraag in te dienen voor een .biz-domein. Eventuele dubbele aanvragen van dezelfde aanvrager worden verwijderd. Begin maart worden de verschillende aanvragen voor een domein geheel willekeurig gerangschikt. Via diverse selectieronden bepaalt NeuLevel vervolgens wie het domein toegewezen krijgt.