Newconomy leed over het tweede kwartaal een operationeel verlies van 1,6 miljoen euro, tegen 1 miljoen euro het voorgaande kwartaal. Het verlies uit de participaties van Newconomy kwam uit op 14,5 miljoen euro, vergeleken met 5,8 miljoen in het eerste kwartaal. Het totale verlies bedraagt daarmee 16,9 miljoen euro.

Voor Maurice de Hond is de gang van zaken rond het bedrijf reden om te vertrekken. De Hond is teleurgesteld over de ontwikkelingen en 'vindt dat hij daarvoor zijn verantwoordelijkheid moet nemen', aldus Newconomy in een persbericht.

'Geen manoeuvreerruimte'

In januari werd Maurice de Hond door de raad van commissarissen geschorst als CEO. Na een grotendeels in de media gevoerde machtsstrijd keerde hij in maart als overwinnaar terug. Maar na zijn terugkeer kreeg De Hond het gevoel dat zijn 'manoeuvreerruimte' ernstig was beperkt. Ook dat heeft hem doen besluiten op te stappen.

De Hond vertrekt uit eigen beweging en volgens Newconomy 'in goed overleg met de Raad van Commissarissen'. Hij zal nog wel als adviseur actief blijven voor Newconomy.Er komt geen opvolger voor de CEO. Cees van Steijn en Pieter Kuipers, de overgebleven twee bestuursleden, komen nu aan het roer van de onderneming te staan.

Het tweetal beraadt zich met de raad van commissarissen, waarin onder meer Hans Wiegel zitting heeft, op de toekomst van de onderneming en zegt binnen enkele weken hierover mededelingen te zullen doen. Kuipers wilde geen toelichting geven op mogelijke toekomstscenario's. "Wij zijn op dit moment in overleg met adviseurs. Als het zo ver is, komt er ook een buitengewone aandeelhoudersvergadering."

Maurice de Hond oppert in De Telegraaf dat Newconomy ondergebracht moet worden in een groter geheel. De zoektocht naar een eventuele overnamekandidaat zal echter niet makkelijk zijn. Newconomy verklaart zelf in het persbericht op korte termijn geen verbetering te verwachten in het huidige, slechte, ondernemingsklimaat.

Verdere afwaardering

Ook op inkomsten uit verkoop van participaties rekent de investeerder voorlopig niet. Daarnaast acht het bedrijf een verdere daling van de intrinsieke waarde per aandeel onontkoombaar, waarbij 'het risico van een verdere waardevermindering van de portefeuille' nog buiten beschouwing wordt gelaten.

Van de 30 participaties van Newconomy gingen er de laatste maanden vijf failliet: ALS, Macropolis, Bitmagic, Buyonline en Pharmaplaza. Daarnaast zijn er 20 beneden de kostprijs gewaardeerd, waarvan er zeven zelfs helemaal afgewaardeerd zijn.

Bij een waarderingsronde aan het eind van het tweede kwartaal werden 16 participaties afgewaardeerd voor in totaal 12,6 miljoen euro. Het eigen vermogen van de onderneming bedroeg eind juni 7,6 miljoen euro, tegen 23,6 miljoen op 31 maart.

Newconomy ging april vorig jaar onder leiding van Maurice de Hond voor 10,50 euro per aandeel naar de beurs. In de eerste maanden steeg de koers tot boven de 20 euro, maar daarna werd een daling ingezet waar nog altijd geen einde aan lijkt te komen. Al weken schommet de koers rond de 20 eurocent. Het aandeel noteerde woensdag rond 12.00 op 0,14 euro, een daling van bijna 18 procent.