Dat heeft de internetinvesteerder donderdag bekendgemaakt. Het verlies is opgebouwd uit een verlies van 5,8 miljoen euro uit venture activiteiten, de investeringen van het bedrijf, en een negatief operationeel bedrijfsresultaat van 0,9 miljoen euro. Newconomy kende een omzet van een kwart miljoen euro.Een vergelijkend cijfer voor dezelfde periode vorig jaar ontbreekt omdat Newconomy pas in het tweede kwartaal van start is gegaan. Over geheel 2000 werd een verlies van 69,4 miljoen euro geleden.De totale kosten van Newconomy bedroegen in het eerste kwartaal 1,2 miljoen euro. Dat betekent dat er per maand 400.000 euro wordt `verbrand'. Volgens de internetinvesteerder is dat bedrag niet maatgevend voor de rest van het jaar. De operationele kosten moeten door de in april afgeronde reorganisatie in de tweede helft van het jaar met 50 procent worden teruggebracht.Voor de participaties Wish-NokNok en Macropolis, waarin Newconomy een meerderheidsbelang heeft, nam de internetinvesteerder een last van 4,1 miljoen euro voor de financiering van werkkapitaal. Voor het lopende tweede kwartaal zal voor hetzelfde doeleinde een last van 0,3 miljoen euro worden genomen.Bij twee niet nader genoemde participaties `openbaarden zich zodanige liquiditeitsproblemen', dat Newconomy deze participaties voor een bedrag van 1,1 miljoen euro heeft afgewaardeerd. Op de verkoop van een deel van het belang in Tie Holding werd een winst van 1 miljoen euro geboekt. Na verkoop heeft Newconomy nog een belang van 4,7 procent in het bedrijf.De verdere koersdaling van Tie Holding heeft het positieve effect op de verkoop tenietgedaan. Newconomy moest volgens de eigen herwaarderingsregels het resterende belang in het bedrijf met 1,3 miljoen euro afwaarderen. Al met al boekte Newconomy een negatief resultaat van 0,3 miljoen euro op het belang in Tie Holding.Newconomy bestudeert op dit moment de bestaande portefeuille van participaties. Verdere substantiële afwaarderingen zijn waarschijnlijk nodig, zo waarschuwt het bedrijf in het persbericht. Het bedrijf zegt nog niet aan te kunnen geven om welke participaties en om welke bedragen het gaat.