Voor het voortbestaan van de onderneming is het vinden van een goede partner 'essentieel', zo verklaart Newconomy vrijdag in een persbericht.

De positie van de internetinvesteerder is naar eigen zeggen de afgelopen maanden wat verbeterd, mede omdat enkele 'gecompliceerde zaken' zoals de verkoop van Wish-NokNok zijn opgelost. Nietttemin kan Newconomy 'in het huidige ondernemingsklimaat' niet doen wat het moet doen, namelijk het met boekwinst verkopen van de participaties.

De internetinvesteerder wil daarom verder met een partner die mogelijk 'financiële middelen en/of activiteiten' in Newconomy kan inbrengen. Over de gesprekken die momenteel met partners worden gevoerd doet Newconomy nog geen nadere mededelingen.

Newconomy leed over het derde kwartaal een nettoverlies van 2,5 miljoen euro. Van het verlies kwam 1,3 miljoen euro op rekening van de participaties, de overige 1,2 miljoen kwam voort uit het operationele bedrijfsresultaat. Over de eerste negen maanden van het jaar heeft Newconomy nu een verlies van 25,4 miljoen euro geleden.

Aan het eind van het derde kwartaal, op 30 september, bedroeg het eigen vermogen van Newconomy 5,1 miljoen euro. Aan het eind van het voorgaande kwartaal was dat nog 7,6 miljoen euro.

Op 30 september had Newconomy nog belangen in 22 participaties. Eind oktober werd internetprovider Wish-NokNok voor 2,3 miljoen euro verkocht aan Tiscali. Van de huidige participaties heeft het belang in Ilse Media Groep een gegarandeerde waarde. Verder zijn 18 participaties beneden de kostprijs gewaardeerd, in vijf gevallen zijn de belangen zelfs volledig afgewaardeerd.

In het derde kwartaal vond bij drie participaties een nieuwe financieringsronde plaats, waaraan Newconomy niet deelnam. Bij twee van deze participaties heeft de internetinvesteerder wel een optie bedongen om dat de komende maanden alsnog te doen. De belangen in de beursgenoteerde bedrijven Tie Holding en Lastminute.com werden 'zeer beperkt' opgewaardeerd.