In een verkennende studie zet Capgemini de voor- en nadelen van mobiele telefoons met een geïntegreerde OV-chipkaart uiteen. Volgens het bedrijf zijn er in het buitenland diverse succesvolle pilots geweest met betalen met de contactloze communicatiemethode nfc (Near Field Communication) op mobiele telefoons.

Betalen met nfc-chips is al jaren technisch mogelijk, maar slaat vooralsnog nauwelijks aan in Nederland. Er zijn immers slechts een handjevol telefoons met een nfc-chip en er zijn ook maar weinig kassa's die apparatuur in huis hebben voor nfc-betalingen. In 2008 voerde de Rabobank proeven uit met betalingen met mobiele telefoons.

Doorbraak mobiel betalen

Volgens het rapport biedt de invoering van de OV-chipkaart met miljoenen gebruikers voldoende massa om voor een doorbraak in mobiel betalen te zorgen. De infrastuctuur voor nfc, die ook met de OV-chipkaart gebruikt wordt, ligt er immers al.

Door nfc-telefoons hoeven er minder oplaadpunten te worden aangeschaft. Bovendien opent mobiel betalen meer retailmogelijkheden en zullen de wachtrijen op stations korter worden, aldus Capgemini.

Mifare-chip

Volgens Capgemini moeten er wel de nodige aanpassingen worden voor invoering van de OV-chipkaart op nfc-telefoons. Zo is het op de huidige Mifare-chip niet mogelijk om diensten buiten het openbaar vervoer toe te laten op het 'veilige' deel van de chip. Winkeliers moeten nfc-readers aanschaffen voor mobiele betalers.

Ook vergt de invoering van mobiel betalen veel aanpassingen en intensieve samenwerking tussen OV-bedrijven, retail, bank en fabrikant van de mobiele telefoons. Momenteel zijn er nog maar weinig telefoons met nfc-chips. Ook moet er volgens Capgemini gekeken worden naar de bancaire certificatie van Trans Link Systems, die momenteel alleen gemachtigd is voor transacties van beperkte geldwaarde voor het openbaar vervoer.

Privacy

Daarnaast kleven er ook diverse nadelen aan betalen via nfc-chips in mobiele telefoons, staat in het rapport. Veiligheid van transacties en bescherming van privacygevoelige gegevens is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt als er ook buiten het OV met nfc betaald wordt. Ook moeten er alternatieven zijn voor het geval dat de batterijen van mobiele telefoons opraken.

Betalen met telefoons met nfc-chips moet in de gaten gehouden worden als mogelijke uitbreiding naast de OV-chipkaart, concludeert Capgemini. "Wel is het verstandig eerst te wennen aan de OV-chipkaart terwijl deze wordt uitgerold, en ondertussen kan worden geleerd van oplossingen en ervaringen in buitenlandse pilots."

Technische infrastructuur

Capgemini laat via een woordvoerder weten dat het niet een formele partij in het OV-chipkaart project was, maar wel in het voortraject expertise heeft geleverd. Onder meer bij het opstellen van specificaties voor de technische infrastructuur.