Netview is een populair statistisch programma dat het bezoek van websites monitort. Maker Nielsen/Netratings vindt dat, met de ontwikkeling van zogeheten Rich Internet Application- of RIA-technologieën, het aantal pageviews niet langer de belangrijkste graadmeter is.

Technologieën als ajax en streaming media maken het moeilijk om zinvolle uitspraken te doen over het paginabezoek, doordat de pagina's dynamisch ververst worden, aldus Nielsen/Netratings. Het meten van het totaal aantal minuten dat een gebruiker een pagina bezoekt, zou daarom een betere graadmeter zijn. Overigens doen andere analystetools als Google Analytics dit ook al, maar worden ze daar niet zo uitgelicht als bij Netview.

Maatstaf

'Total Minutes' is volgens Scott Ross, marketingdirecteur van Netview, 'in dit vroege stadium van Web 2.0-ontwikkelingen de beste maatstaf om betrokkenheid bij de site te meten '. Volgens Ross garandeert de meetmethode 'een eerlijke meting van websites die RIA en streaming media gebruiken' en is het een aanvulling voor online games en internetapplicaties, die nooit veel aan pageview-metingen hebben gehad.

Volgens Nielsen/Netratings (pdf-bestand) varieert de ratio tussen bezoekduur en pageviews per soort website. Zo heeft Google in Amerika bijvoorbeeld niet alleen drie keer zoveel bezoekers als Yahoo, maar werd de site in mei 2007 ook drie keer zo lang bezocht: 2,5 miljard minuten tegenover de 764 miljoen minuten van Yahoo.

Bij sociale netwerksites als Youtube en Myspace verschillen de tijdsverhoudingen sterk van de pageviewverhoudingen. Zo had Myspace in mei 2007 tien keer zoveel pageviews als Youtube: 28,7 miljard tegenover 2,8 miljard. De totale tijd die op Myspace werd doorgebracht is echter maar 3,6 keer zo hoog als die van videosite Youtube.

Inhoud en functie

Projectcoördinator Peter Wiegman van Stichting Internetreclame, STIR, is niet onder de indruk. "Ik vind het heel goed om een extra parameter toe te voegen aan de metingen die je tot nu doet, maar voor sommige sites is het helemaal niet van belang. Bij zoekmachines als Google en op startpagina's wil je juist zo kort mogelijk zijn", aldus Wiegman. "Je kunt dus niet zeggen, hoe langer een bezoeker ergens is, hoe beter. Dat hangt af van de inhoud en functie van je site."

Bovendien, zo merkt Wiegman op, staan veel broweservensters open terwijl ze niet gebruikt worden. "Je moet dus wel goed weten wat je meet", aldus Wiegman. Hij ziet dan ook vooral het nut voor video- en audiostreamsites. En dan nog is de 'kijktijd' niet altijd belangrijk. "Waar het een adverteerder om gaat is hoe kan ik een contactkans opbouwen met een bezoeker van een website. En of die er nu een minuut zit of de hele dag, dat maakt niet uit. "